ללמוד אצלנו   גופים במכללה

מדור שכ”ל

 • כללי

  מידע לסטודנט

  פרטים אישיים אפשר למצוא במערכת המידע האישי באינטרנט, הכניסה אפשרית גם ע"י לחיצה על "כניסת סטודנט" בסרגל העליון באתר המכללה. במערכת המידע האישי ניתן לקבל מידע בדבר מצב חשבון אישי של הסטודנט, תשלומים ותנועות כספיות.

  שעות קבלה

  ימים א',ג',ה
  9:00 - 12:30, 13:00-14:45
  ימים ב',ד
   9:00 - 13:00,  13:30-17:00
  מענה טלפוני בטלפון 02-6291963 בהתאם לשעות קבלת הקהל
  פניות במייל tuition@hac.ac.il

  עמדת שכר לימוד

  במכללה שתי עמדות שכר לימוד לשימוש עצמי. אחת ליד משרדי מינהל הסטודנטים והשניה בבית הקשתות (בכניסה לספריה). בעמדת שכר הלימוד ניתן לבדוק את מצב חשבון שכר הלימוד ולהפיק שוברי תשלום, אישור לימודים, אישור על גובה שכר לימוד וקבלות. 

  תיבת שירות של מדור שכר לימוד

  תיבת השירות של מדור שכר לימוד ממוקמת בסמוך לעמדה הממוחשבת בתיבת השירות ניתן להשאיר דואר עבורנו.

  מען למשלוח מכתבים

  מכללת הדסה ירושלים
  מדור שכר לימוד
  הנביאים 37 ירושלים, ת"ד 1114, מיקוד 91010

 • תקנון

  הורדת התקנון המלא לשנת תשע”ט
  שכר לימוד

  שכר הלימוד לתואר ראשון ושני במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ועומד על 13,794 ש"ח.

  תנאי תשלום ותהליך התשלום ללימודים

  התשלום הראשון (מקדמה) של שכר הלימוד הוא על סך 2,200 ₪. יתרת שכר הלימוד תיגבה בחמישה תשלומים חודשיים בהוראת קבע מתאריך 16.12.18.

  הודעות שכ"ל בדואר האלקטרוני

  הודעות שונות בנושא שכר לימוד נשלחות לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני. על הסטודנט לוודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שלו מעודכנת במערכת מינהל הסטודנטים. 

  הוראת קבע

  על כל סטודנט חלה החובה למלא את ההרשאה לחיוב כרטיס האשראי / הוראת קבע בנקאית.

  שכר לימוד חלקי

  חיוב בשכר לימוד מלא: תוכנית לימודים בהיקף שעות העולה על 80% מהיקף הלימודים המלא (היקף לימודים שנתי מלא = 20 שעות שבועיות לאורך השנה*).

  ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

  הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב למינהל הסטודנטים במכללה. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב.

  החזרים ותשלומים חיצוניים

  סטודנט אשר בכרטיס התשלומים שלו נוצרה יתרת זכות, יקבל את היתרה באמצעות העברה בנקאית.

  תיקון לחוק חיילים משוחררים

  סטודנטים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, זכאים למימון שנת לימודים ראשונה.

  הנחות בשכר הלימוד

  סטודנט העונה על הקריטריונים שלהלן זכאי להנחה בשכר הלימוד.

  תשלום לביטוח לאומי

  על פי חוק, חובה על הסטודנט להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי.

  תשלום עבור לימודי אנגלית

  השתתפות בקורסי האנגלית כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל

  תשלום עבור שירותי אבטחה

  כל הסטודנטים במכללה חייבים בתשלום עבור שירותי האבטחה.

  תשלום עבור סריקת בחינות ומסרונים

  כמקובל ברוב המוסדות האקדמאים המובילים בארץ, המכללה מעניקה שרות לסריקת מחברות הבחינה ושרות מסרונים (הודעות SMS).

  תשלום עבור התאחדות הסטודנטים הארצית

  בהתאם לתיקון מס' 6 לחוק זכויות הסטודנט כל סטודנט חייב בתשלום עבור התאחדות הסטודנטים הארצית.

  תשלום שכר לימוד באמצעות מערכת מידע אישי

  ניתן לבצע תשלומים במערכת מידע אישי בכרטיס אשראי.

  הוראות למילוי טפסים

  המתקבלים למכללה אקדמית הדסה, יקבלו לביתם טפסים שעליהם להחזיר חתומים, למינהל הסטודנטים במכללה עד לתאריך הנקוב בשובר התשלום. הטפסים כוללים: שובר תשלום, הוראת קבע לחיוב כרטיס אשראי וכתב התחייבות.

  אישורים וקבלות

  כל שובר שכר לימוד חתום על ידי הבנק משמש קבלה על תשלום.  קבלות על תשלום בהוראת קבע אפשר להפיק בעמדה הממוחשבת מה- 17 בכל חודש אשר מבוצע בו תשלום.

 • טפסים

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך