ללמוד אצלנו   הרשמה ללימודים

הרשמה וקבלה

ניתן לפנות לייעוץ דרך טופס צור קשר או להתקשר ל2292*

תהליך ההרשמה ללימודים אקדמיים אינו מסובך אך יש למלא אחר כל ההוראות ולהגיש את כל הטפסים על מנת לזרז את תהליך ההרשמה.
בכל רגע נתון ובמידת הצורך עומד לרשותך מרכז הייעוץ וההכוון של האקדמית הדסה ירושלים, הנותן מידע ויעוץ אישי לכל מועמד בטלפון מספר *2292 (הדסה).


לתיאום פגישת יעוץ אישית יש ליצור קשר עם מרכז המידע במכללה האקדמית הדסה התקשרו 2292*

הרשמה לשנת הלימודים הקרובה

ניתן להירשם אונליין באתר לשנת הלימודים תש"פ שמתחילה באוקטובר 2019. להרשמה אונליין

ניתן להירשם למכללה באופן מקוון. בסיום תהליך ההרשמה באינטרנט יוצג בפני הנרשם דף אימות פרטי העסקה וכן פירוט המסמכים הנוספים הדרושים להשלמת תהליך ההרשמה. עלות ההרשמה באמצעות האינטרנט היא 250 ₪*. דמי הרשמה אינם מוחזרים.

ניתן גם להוריד, להדפיס, למלא ולשלוח למכללה את טופס ההרשמה:

להורדת טופס הרשמה

לטופס ההרשמה יש לצרף קבלה על תשלום דמי רישום (250 ₪) ואת המסמכים הנדרשים, המפורטים בטופס ההרשמה. התאריך הקובע להרשמה הוא התאריך בו הגיעה המעטפה למינהל הסטודנטים במכללה.

הכניסה למכללה מרחוב החבצלת

 

1. טפסים נדרשים להרשמה

להלן פירוט כל המסמכים האמורים להיות מצורפים לטופס ההרשמה
בקשות המועמדים נבחנות על פי הקריטריונים הבאים ובהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים בכל חוג וחוג:

תעודת בגרות

ציוני תעודת הבגרות (ישראלית או מחו"ל) או מכינה קדם אקדמית מוכרת.

על תעודת הבגרות לכלול ציון חיובי באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות.
יש לצרף צילום נאמן למקור של תעודת הבגרות.
מי שטרם קיבל את תעודת הבגרות, חייב להמציא אישור ממשרד החינוך על זכאות לתעודת בגרות, כולל פירוט של המקצועות שבהם נבחן ושל הציונים הסופיים שניתנו עליהם (אין התחשבות בתת מקצועות).

תעודת בגרות מחו"ל

עולים חדשים ובעלי תעודת בגרות מחו"ל נדרשים להגיש צילום של התעודה המקורית ותרגום רשמי של התעודה לעברית, כולל פירוט הציונים, (על התרגום להיות חתום ומאושר על ידי רשות משפטית או רשות מוסדית מוסמכת ומוכרת) יש לקבל אישור ממשרד החינוך על כך שהתעודה מקבילה לתעודת בגרות בישראל.
על מנת לקבל את האישור, יש לפנות למחלקה לאישורי השכלה על-יסודית במשרד החינוך, בצירוף תרגום נוטריוני מקורי של תעודת הבגרות מחו"ל, צילום תעודת זהות וצילום תעודת עולה. כתובת: המחלקה לאישורי השכלה על-יסודית במשרד החינוך היא: רחוב כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים. טלפון: 02-5601371 המענה הטלפוני ניתן בין השעות 12:00-8:30.
אין במקום קבלת קהל. השירות אינו כרוך בתשלום.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית

על המועמדים לדאוג שהציון הפסיכומטרי יועבר למכללה האקדמית הדסה בקובץ ממוחשב ישירות מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה . מועמדים שטרם נבחנו יציינו על גבי טופס ההרשמה את מועד הבחינה שאליו נרשמו. מועמדים אלה יבקשו, בעת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית, שציוניהם יועברו למכללה האקדמית הדסה ירושלים.


מועמדים שלא ביקשו שציוניהם יועברו, צריכים לפנות דרך אתר האינטרנט של המרכז הארצי ל"אזור האישי" ולציין סיסמא - מספר האסמכתא של הבחינה האחרונה שנרשם אליה. השירות כרוך בתשלום ואין אפשרות לבצע אותו בטלפון. הציון מועבר למכללה כחודש לאחר הבקשה.
לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://www.nite.org.il/

תוצאות מבחן ההתאמה (מבחן ת.י.ל)- במידה והנרשם נבחן במבחן זה

מבחן ת.י.ל הינו סדרת מבחני אבחון מסוגים שונים, הבודקים כישורים ותכונות הרלוונטיים למסלול הלימודים אליו מיועדים המועמדים. משך המבדק כשלוש שעות ואינו דורש הכנה מיוחדת. המבדקים מוצגים באמצעות צג המחשב ואין כל צורך בהתנסות קודמת בהפעלת מחשב על-מנת להצליח בהם. ניתן להבחן במספר שפות: עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית וספרדית. הבחינה נערכת במכללה מידי שבוע, ואפשר להיבחן גם במשרדי החברה בת"א.
ניתן להיבחן בבחינה חוזרת בת.י.ל רק לאחר שלושה חודשים ממועד הבחינה הראשון.

דוגמאות לשאלות במבחן ת.י.ל

דוגמאות לשאלות במבחן ת.י.ל בערבית

להרשמה למבחן ת.י.ל (במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2019)

קורות חיים מודפסים

יש לצרף גיליון מודפס של קורות חיים מעודכנים (ברווח של שורה וחצי), ולציין בו את הפרטים הבאים: השכלה קודמת, ניסיון תעסוקתי, שירות צבאי והתנדבות/תחביבים. מומלץ להדגיש נתונים הרלוונטיים לתחום הלימודים המבוקש.

תעודת זהות

יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות שבו מופיעים תמונת המועמדים, מספר הזהות שלו והנספח לתעודה. לבעלי אזרחות ישראלית – לא תתקבל כל תעודה אחרת כחלופה.

תעודות מלימודים קודמים

מועמדים שיש בידם אישורים על לימודים נוספים (מכינה קדם-אקדמית, אוניברסיטה וכדומה), מתבקשים להמציא צילום מאושר של תעודת הסיום והציונים כולל ממוצע סופי.

 

ייעוץ למתעניינים

תמונת פספורט

יש לצרף תמונות פספורט אחת. על גב כל תמונה יש לרשום שם, מספר תעודת זהות ואת החוג המבוקש.

שליחת הטפסים

אישורים או מסמכים המצורפים לערכת הרישום לא יוחזרו, לפיכך יש לצרף צילומים קבילים ולא מסמך מקורי של תעודת הבגרות או של כל מסמך אחר. את כל המסמכים שצוינו לעיל יש להגיש למינהל הסטודנטים במכללה (ימים א-ה בין השעות 17:00-8:30), או בסריקה ברורה למייל registration@hac.ac.il
או לשלוח בדואר לכתובת: מינהל הסטודנטים, המכללה האקדמית הדסה ירושלים רחוב הנביאים 37, ת"ד 1114, ירושלים 91010

2.תנאי הקבלה

ממוצע בגרות משוקלל אופטימאלי הוא ממוצע ציוני הבגרות שהתקבל לאחר שהושמטו הציונים במקצועות בחירה המורידים את הממוצע. מספר יחידות הלימוד שעל פיהן מחושב הממוצע הוא 20 לפחות. בחישוב ממוצע זה ניתן בונוס על ציונים במקצועות ברמה של ארבע יחידות לימוד ומעלה, כך שממוצע הבגרות המשוקלל כולל בונוסים.

ציון המתאם מורכב מממוצע משוקלל של ציון הבחינה הפסיכומטרית (או מבחן ההתאמה- ת.י.ל) וציוני תעודת הבגרות או ציוני תעודת מכינה קדם אקדמית. הציון נעשה על פי נוסחת החישוב של המכללה. ציון המתאם נותן קנה מידה לגבי סיכויי הקבלה ללימודים בכל אחד מהחוגים האקדמיים.

רמת ידע בשפה האנגלית - פסיכומטרי ואמי"ר/אמיר"ם

רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת אך ורק על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית או על פי תוצאות מבחן אמי"ר (או אמיר"ם- מבחן אמיר ממוחשב) והמכללה איננה רשאית לסטות מהם. מועמדים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, חייבים לעבור מבחן אמי"ר/אמיר"ם, לקביעת רמת אנגלית. להלן קישור למידע על הבחינה למועדי בחינות אמי"ר של המרכז הארצי. בחינות אמיר"ם מתקיימות במכללה מידי חודש, מידע יימסר ע"י מינהל הסטודנטים.

רמת ידע בשפה העברית

מועמדים שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות ומועמדים שהשפה שבה נבחנו בכל בחינות הבגרות אינה עברית חייבים להציג ציון 100 לפחות בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או ציון 100 לפחות במבחן רמה בעברית מטעם מכון ת.י.ל. כמו כן, ניתן להמציא אישור ממוסד מוכר על סיום לימודי עברית קודמים ברמה ד' לפחות. על המועמדים לחוג להפרעות בתקשורת להציג ציון 120 לפחות במבחן יע"ל או אישור סיום לימודי עברית ברמה ה'.

דוגמאות למבחן רמה בעברית מטעם מכון ת.י.ל 

ראיון אישי

מועמדים יזומנו לראיון אישי בחוג אליו הגישו מועמדות בכפוף לדרישות הקבלה בחוג והחלטת ראש החוג.

 • לימודים אקדמיים קודמים (על בסיס תעודת סיום תואר ראשון)
 • תיק עבודות ומבחן קבלה בחוגי הלימוד בביה"ס לתקשורת ועיצוב

 

ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת עם סטודנטים

3.תהליך הקבלה

קליטת הנתונים:

לאחר ביצוע ההרשמה למכללה באינטרנט או על גבי טופס, מוקלדים כל נתוני הרישום של המועמדים.
למועמדים נשלחים מכתבי אימות על מנת לבדוק את נכונות פרטי הרישום וכן לעדכן על מסמכים חסרים.על המועמדים לבדוק מכתבים אלה ולוודא שלא נפלה טעות בפרטים. כמו כן יש להשלים את כל פרטי הרישום החסרים. מועמדים שלא משלימים את כל פרטי הרישום – לא מתקיים דיון בבקשת המועמדות שלהם.
בקשתם של המועמדים שהציגו את כל המסמכים הדרושים (קישור למרכיבי הקבלה לתואר ראשון), מועברת אל וועדת הקבלה בחוג והחלטה לגביהם מתקבלת עפ"י שיקולי הוועדה, בדרך כלל לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הרישום.

חריגים

מועמדים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית יתבקשו להיבחן במבחן התאמה – ת.י.ל במכללה וכן במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות והערכה. שני המבחנים מתקיימים במכללה עפ"י מועדים שמפרסם מינהל הסטודנטים. מבחנים אלה כרוכים בתשלום נוסף.
מועמדותם של נרשמים שאינם עומדים בתנאי הקבלה עשויה להיות נדונה בוועדת קבלה ובחלק מהמקרים הם עתידים להיות מוזמנים לראיון בוועדת קבלה, להיכנס לרשימת המתנה או להתקבל ללימודים על תנאי, עפ"י שיקול ראש החוג (ישנם חוגים בהם ראיון אישי או קבוצתי בוועדת קבלה, הינו חלק בלתי נפרד מתהליך בקשת הקבלה לחוג).

קבלה לחוג מסוים

דיון בקבלה של מועמדים מתייחסת לחוג אותו ציינו בטופס הרישום בעדיפות ראשונה. מועמדים אשר התקבלו ומעוניינים לשנות את העדפתם או להתקבל לחוג אחר שלא ציינו קודם לכן בטופס הרישום, יעדכנו את מינהל הסטודנטים בכתב על שינוי העדיפות. בקשתם תועבר לוועדת קבלה בחוג החדש שצוין.

החלטות ועדת הקבלה

ההחלטה על קבלת מועמדים למכללה תלויה במספר הנרשמים, במספר המקומות בכל חוג, בציון המתאם של המועמד (או לחילופין בלימודים אקדמיים קודמים) ובהערכת ועדת הקבלה של החוג. לאחר תהליך המיון תישלח למועמדים הודעה בכתב בדבר קבלתם או אי-קבלתם ללימודים או בדבר הכללתם ברשימת המתנה. ההודעה תישלח למועמדים בתוך כשלושה שבועות ממועד קיום הראיון בוועדת הקבלה.
האישור על קבלה ללימודים בחוג תקף רק לשנת הלימודים המצוינת בהודעת הקבלה, ולמי שיבצעו במועד את הנדרש במכתב הקבלה. תשובה שלילית מתייחסת לחוג שאליו נבחנו המועמדים בעדיפות ראשונה. העדיפות השנייה תידון רק אם ניתנה תשובה שלילית על העדיפות הראשונה.

הודעת קבלה:

למועמדים שמתקבלים ללימודים נשלח מכתב קבלה הכולל: מכתב קבלה, תקנון שכ"ל עם שובר להוראת קבע לחתימת הבנק, כתב התחייבות ושובר תשלום מקדמה ע"ס 2,200 ₪. תשלום המקדמה וחתימה על הוראת הקבע וכתב ההתחייבות הינם תנאי לשמירת מקום בחוג עבור המועמדים. יש לשלם את שובר המקדמה ללא קשר לבקשת מלגות כל שהן.

 

מסדרון ביה"ס למדעי הבריאות

ביטול לימודים

מועמד המעוניין לבטל לימודיו צריך להודיע על כך בכתב למינהל הסטודנטים.
המקדמה תוחזר למבטלים בהתאם למצוין בתקנון שכ"ל באותה שנה. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה.

4. מכתבים הנשלחים למועמדים במהלך תהליך הרישום

 • הודעה על אישור קליטת בקשת הרישום של המועמדים, הפרטים האישיים של המועמדים לאישור, המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים.
 • מועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי ואין להם סיווג רמת אנגלית- יקבלו זימון לבחינת התאמה - ת.י.ל וזימון לבחינת מיון באנגלית במכללה (מבחן אמיר"ם).
 • חשוב לציין, שכל עוד אין רמת סיווג לאנגלית, מועמדים לא יוכלו להתקבל ללימודים.
 • מועמדים שמסרו את כל נתוני הרישום – יקבלו הודעה על העברת בקשתם לוועדת קבלה בחוג שצוין בעדיפות ראשונה. בכפוף למספר המתקבלים לחוג באותו שלב של הרשמה ולנתוני הרישום של המועמדים.
 • הודעה על זימון לראיון בחוג – על פי החלטת ראש החוג.
 • מכתב המתנה – יישלח למועמדים בעלי נתונים גבוליים, שההחלטה בעניינם נדחית למועד מאוחר יותר (המתנה יכולה להימשך אפילו מספר חודשים).
 • הודעת קבלה או קבלה על תנאי - ההודעה כוללת דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד, בקשה לחתימה על הוראת קבע בבנק וחתימה על כתב התחייבות. רק לאחר תשלום המקדמה בזמן וחתימה על הוראת קבע ייחשבו מועמדים אלה לתלמידים מן המניין. קבלה על תנאי – על המועמדים להשלים תנאי או תנאים מסוימים עפ"י דרישת החוג, למשל, הצגת אישור משרד החינוך לבגרות מחו"ל עד תחילת שנת הלימודים.
 • הודעה על קבלה וזימון לקורס קיץ – בהתאם להחלטת ראש החוג.
 • הודעה על דחיית בקשה ללימודים והעברה לעדיפות שנייה אותה ציינו המועמדים

אולי יעניין אותך גם...

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך