ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות סיוע

מלגת סיוע מוענקת על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים המתעדכנים מידי שנה. קיימות מספר תכניות סיוע. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע לסכום של כ- 6,000 ש"ח לשנת לימודים. מקבלי המלגות מחויבים גם להשתתף בתכנית מעורבות חברתית בקהילה.

ההרשמה לסטודנטים פעילים (הלומדים כבר במכללה) תיפתח במהלך יוני 2020.
ההרשמה לסטודנטים חדשים תיפתח במהלך אוגוסט 2020.
הסבר לגבי אופן ההרשמה ישלח ישירות לסטודנטים.

טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים 02-6291324 | דוא”ל tzofitch@hac.ac.il