מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • כלכלה ניהולית מתקדמת-מאקרו

  ניהול ארגוני שירות M.A. | שנה א’ | חובה
  הערכת הקורס: נוכחות בלפחות 70% מהשיעורים | הגשת 80% מהתרגילים בציון עובר - תנאי לזכאות לגשת לבחינת הסיום | בחינת סיום (100% מהציון)
  דרישות קדם: כלכלה ניהולית מתקדמת-מיקרו
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 2

  מרצה: ד"ר שלמה פרמינגר

  הקורס עוסק בתופעות כלכליות ברמת המאקרו שבה המשק נתפס כמכלול המורכב ממשקי הבית, המגזר העסקי, ממשלה, שווקים מקומיים וחיצוניים. הקורס מקנה ללומדים הכרה והבנה של מושגי היסוד ומודלים אנליטיים בכל הקשור לפעולתו של המשק בהיבט המאקרו, תוך התמודדות עם נושאים כמו מחזורי עסקים, צמיחה כלכלית, מדיניות כלכלית-ממשלתית, אינפלציה, דפלציה וסטגפלציה, אי שוויון בהתחלקות ההכנסות והקשר בין אי שוויון לצמיחה כלכלית, כל זאת בסביבה עסקית גלובלית.