מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • ניהול עיר ועירייה: חקר מקרה ירושלים

  ניהול ארגוני שירות M.A. | שנה ב’ | חובה
  שם המרצה: ד"ר קרן מזוז
  הערכת הקורס: חמישה תרגילים ניתוח וחקר מקרה לאור תיאוריות שנלמדו (20% כל תרגיל)
  סמסטר ב' , שנה ב’
  נקודות זכות: 2

  תהליך העיור הינו אחת המגמות הגלובליות המרכזיות של המאה ה-21. במדינות מפותחות ניתן לתאר את התפתחות העיר המודרנית כמעבר הדרגתי משלב העיור לשלב הפרוור (suburbanization) ולשלב הפיזור במרחב המטרופולינים המבטא את תחילת הארגון העירוני בעידן הפוסט-תעשייתי. ניסיונותיהן של ערים שונות להסתגל לשינויים הטכנולוגיים והגלובלים יצרו צורות חדשות של עיור, כמו ה'מגלופוליס' (שאוכלוסייתן מעל חמישה מיליון תושבים) וערי עולם שכלכלתן מחוברת לכלכלה הגלובלית ומוטמעת בה, התקבצות תעשייה בערים, נוכחות של מוסדות מחקר ופיתוח, איכות הסביבה ויצירת סביבה יוצרת. גם אתגרים הנובעים מתנועת האוכלוסייה השפיעו על צורות העיור: גידול ניכר במשקי הבית הקטנים, הזדקנות האוכלוסייה, הגירה בינלאומית וניידות האוכלוסייה. כל אלו הופכים את המעשה היומיומי של ניהול עיר ועירייה כשירות מוניציפאלי לאתגר ניהולי דינאמי ומורכב המשפיע על בניית שירותי העיר.

  במהלך הקורס נבחן גישות בתכנון עיר וניהול עירייה בירושלים. ירושלים מהווה מיקרוקוסמוס לבחינת אתגרי הניהול. ירושלים היא עיר בירה, עיר מטרופולין, עיר בינלאומית ועיר-שכונות בה מגוון דמוגרפי ואתני מורכב ומבנה טופוגרפי משתנה. באמצעות בחינת העיר ירושלים נכיר את מבנה העירייה והעיר, נלמד את שיטות הניהול והאופן שבו העיר מתמודדת עם מגמות גלובליות כמו עיר חכמה שהופכת את שירותי העירייה לדיגיטליים, נאתר את יחידות ומשאבי השירות בעיר ובעירייה וננתח את אתיקת השירות, נכיר את מערך התכנון האסטרטגי והנדסת העיר. במסגרת הקורס הסטודנטים ישתתפו בשני סיורים לימודיים בירושלים ובהרצאות אורח של בעלי תפקידים מעיריית ירושלים.