מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • שירות מכוון-אירועים: היערכות למצבי חירום ומעבר

  ניהול ארגוני שירות M.A. | שנה ב’ | בחירה
  שם המרצה: ד"ר קרן מזוז
  הערכת הקורס: 1. תרגיל (45%): תכנון מערך לשעת חירום עבור ארגון נתון 2. בחינה מסכמת (55%)
  סמסטר ב' , שנה ב’
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס להכיר במצבי חירום ומצבי מעבר כהיבט מכריע המשפיע על פעולות של ארגונים בכלל ועל היבטי השירות בפרט. מצב חירום יוגדר לפי שלושת התנאים הבאים: אירוע המסכן את המשך קיומו של הארגון, קיומו של חלון הזדמנות לתגובה מוגבל, מועד האירוע, היקפו ומשכו אינם ידועים מראש. על כן, היערכות למצבי חירום בארגון והכנת תוכניות התאוששות קריטית להישרדותו של הארגון ולהמשך פעילותו. במסגרת הקורס נבחין בין איומים חיצוניים לאיומים פנימיים ונבחן כיצד אלו משפיעים על התנהלות הארגון, היערכותו מחדש והשפעותיו על הסביבה.

  נכיר בהגדרה של איומים גלובליים חיצוניים (למשל, אסונות טבע, טרור ומלחמה, התחממות ושינויי אקלים, מחסור ובצורת, מגפות, חרם צרכנים, איומי סייבר ופשיעה דיגיטלית) והשפעתם על מצבי חירום בארגונים ועל התנהגות לקוחות ואוכלוסייה כצרכני שירות, נזהה את תהליך מצבי החירום ומצבי המעבר הכרוכים בו, למשל עם סיומו וחזרה לשגרה. נלמד על מצבי חירום פנים-ארגוניים (למשל, שחיתות, פשיעה ומשברים) נלמד על מצבי הבראה של ארגונים לאחר פירוק, קריסה ופשיטת רגל. נתמקד בחרם צרכנים וחרם מוצרים מבוססי ומקדמי אידיאולוגיה כמצב חירום המארגן מחדש את פעילותו של ארגון.