מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • האיחוד האירופאי והארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי (OECD): ניהול שירות, מעבר והפצה של ידע

  ניהול ארגוני שירות M.A. | שנה ב’ | בחירה
  הערכת הקורס: 1. שני דוחות קריאה אינטגרטיביים (חיבור) 30% 2. פרזנטציה 20% 3. עבודה מסכמת 50%
  סמסטר ב' , שנה ב’
  נקודות זכות: 2

  בשנים האחרונות גוברת מרכזיותם של ארגונים בינלאומיים והשפעתם על ניהול מדינות ומדיניות כלכלית וחברתית.  הקורס יתמקד בהתפתחות השיח המקצועי הגלובלי שצמח עם תום מלחמת העולם השנייה והתפתח באירופה על ידי הקהילה האירופאית (והאיחוד האירופאי לאחר מכן) והארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי (OECD), שממוקם בפאריס, כהמשך לתכנית מרשל לשיקום אירופה.

  מטרת הקורס לבחון את תהליך הדיפוזיה הגלובלי של רעיונות, פרקטיקות ומדיניות בין ארגונים אלו ובינם לבין מדינות. נלמד על תהליכים ומנגנונים של העברת ידע ושיטות ניהול בעידן הנוכחי דרך עבודתם והמוסדות של האיחוד האירופאי וה-OECD ונתמקד במנגנונים הפורמאליים (G20, פורומים משותפים, ועדות בינלאומיות) המאפשרים את הדיפוזיה לצד מנגנוני  העברת מידע וידע בלתי פורמאליים. עוד במסגרת הקורס ננתח ונבקר את ההמלצות המקצועיות שניתנות על ידי הארגונים הבינלאומיים והתאמתם להקשר הארגוני המקומי– הקשר המושפע הן מסוגיות ניהוליות, קהילות ידע (קהילות אפיסטמיות) והן כחלק מתהליכים גיאופוליטיים מקומיים.

  מטרת הקורס לבחון תהליכים של העברת ידע ושיטות ניהול ידע ומידע בין מדינות והנגשתו לציבור הכללי, למקבלי החלטות, לאקדמיה ולמגזר העסקי, דרך עבודתו של ארגון ה- OECD. ברמה התיאורטית, הקורס יסייע לסטודנט להבין כיצד תהליכי העברת ידע ומהם המנגנונים המסייעים להעברתו ויישומו. ארגון זה מתמחה בניהול ידע מקצועי ההופך את האופן בו אנו צורכים ומשתמשים במידע ומעצב את האופן בו מארגנים ובונים שירותים.  הבנת תהליכים גלובליים מורכבים בקונטקסט גלובלי והתאמתם למציאות הישראלית, תוך התמקדות בהנגשת הידע ומתן שירותים במאה העשרים ואחת.