מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אסטרטגיה במדיניות ושירות במגזר הציבורי

  ניהול ארגוני שירות M.A. | שנה א’ | בחירה
  הערכת הקורס: 1. מטלה 1 (הכנת נייר עמדה אסטרטגי והצגתה) (45%) 2. בחינה מסכמת (55%)
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 2

  השירות הציבורי הוא הזרוע הביצועית של הממשלה וככזה הוא מורכב מיחידות שירות רבות המספקות שירותים חיוניים לצורכי האוכלוסייה. שירותים אלו מהווים נדבך מרכזי ביכולת ההוצאה לאור של החלטות הממשלה ומדד לאזרחים לבחינת אפקטיביות ואחריות עבודת הממשלה. במסגרת הקורס נלמד על מטרותיו ועקרונות הפעולה של המגזר הציבורי תוך שימת דגש על מורכבות סביבת העבודה הממשלתית לעומת סביבות העבודה של המגזר הפרטי וארגונים לא-ממשלתיים בעידן גלובלי וטכנולוגי. נתמקד בחקר מקרים של רפורמות ותהליכים אסטרטגים שהתרחשו בשנים האחרונות בישראל ובעולם בניסיון ליצור מגזר ציבורי מקוון, יעיל, אפקטיבי ומוכוון שירות והאתגרים שהתעוררו בשל מאמץ זה. נלמד מקרי בוחן של נגישות בשירות לאוכלוסיות מוגבלות במשרד הרווחה.

  נכיר את הגופים העוסקים באסטרטגיה במגזר הציבורי בישראל, כמו המועצה הלאומית לכלכלה. הבנה זו תסייע בידי הסטודנטים לגבש ולהעריך הצעות מדיניות בתחומים שונים הנוגעים לשירות הציבור ולפתח אסטרטגיות מוכוונות שירות בתחום הציבורי.  מטרות הקורס:

  • ללמוד על העקרונות לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה במגזר הציבורי
  • להבין את המורכבות, האתגרים והייחודיות של פעולת המגזר הציבורי
  • להכיר תהליכים מוכווני שירות במגזר הציבורי
  • להקנות יכולת להערכה של תכניות מדיניות