מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע / מדעי המעבדה הרפואית

 •  
  עודד כאנר
  פרופ' עודד כאנר
  (Ph.D.)
  מרצה בכיר
  שעות קבלה : 
  יום ג׳ 12:00-13:00

  פעילותי המדעית בשנים האחרונות מתאפיינת במחקר ניסויי ובמחקר ספרותי.

  מחקרים ניסויים:

  1) ביצוע מחקר ניסויי בתחום הדטרמינציה של ציר עובר העוף, פורסם: (Khaner, O. 2007).
  The importance of the posterior midline region for axis initiation at early stages of avian development.
  (Int J Dev Biol. 51 131-137. (Khaner, O. 2007.
  Embryonic polarity and axis determination in the early avian blastoderm. Trends in Dev Biol. 2 61-69.
  שני המאמרים דנים בנושא קביעת ציר העובר, ומבוססים על סדרות ארוכות של ניסויים בהם הצלחתי להדגים את חשיבותו אל האזור האחורי-מרכזי של בלסטודרם העוף, כמוקד המכתיב את כיווניות התפתחותו של ציר העובר.
  שני מחקרים אלה מתוספים לקבוצת כלל המחקרים שחקרתי בתחום התפתחותו של עובר העוף, ומסכמים הלכה למעשה שנים רבות של מחקר. המסקנות שאליהן הגעתי בניסויים אלה משמשים נדבך חשוב למדענים החוקרים את ההיבטים המולקולרים של תהליכי התפתחותו של עובר העוף.

  2) שיתוף פעולה עם פרופ' אביהו קלר מהמחלקה לאנטומיה ואמבריולוגיה, בבית הספר לרפואה. נושא המחקר במעבדתו הוא מסלול צמיחתם והשתלבותם של נויירונים בעת התפתחותו של חוט השדרה, בעובר העוף. הניסיון והמיומנות הרבה שיש לי בתחום התפתחות עובר העוף תורמים רבות למחקר זה. במחקר אנו מנסים לבחון אילו מולקולות משתלבות במנגנוני האיתות המסמנים לסוגי תאים שונים לצמוח ולהקשר למקומות ייחודיים בחוט השדרה. תוצאות ראשוניות של מחקר זה נושאות פרי, ואנו מתכוונים להדק את שיתוף הפעולה בתחום זה. 

  מחקר ספרותי:

  תחום אחד, בו יש לי הרקע הניסויי בנושא ההתפתחות של ציר עובר העוף. בסקירה זו סיכמתי שנים רבות של מחקר מדעי ניסויי, והדגשתי את הבנתי המדעית לדרך התפתחותו ההדרגתית של ציר העובר.
  (Khaner, O. 2007).
  Morphogenetic mechanisms for axis formation in the avian embryo: a morphological  approach.
  Trends in Dev Biol. 2 35-44.

  הנושא האחר אותו אני חוקר הוא ההתפתחות האבולוציונית של בעלי החוליות. בתחום זה פרסמתי מאמר שעיקרו הוא השינויים המהותיים בהתפתחותם הפילוגנטית של בעלי החוליות.
  (Khaner, O. 2007).
  Vertebrate innovations during evolution.
  Integrative Zoology 2 60-67.

  נושא אחר שאני חוקר בתקופה האחרונה הוא הנושא הקשור בהתפתחות הביצה האמניוטית. ביצה זו שראשית דרכה האבולוציונית בזוחלים, שינתה את פני האבולוציה של בעלי החוליות היבשתיים. היא זו שהקנתה לעובריהן את היכולת להתפתח בתנאי יבשה, וממנה נגזרת התפתחותה של שלית היונקים. ערכו של מחקר זה רב משום שהוא שופך אור על אחד השלבים העלומים באבולוציה של בעלי החוליות היבשתיים. הרקע המדעי שלי מהאמבריולוגיה של העופות, ומהבנת ההתפתחות האבולוציונית של בעלי החוליות תורמים רבות להבנתי ולמחקרי בנושא חשוב זה.

 • ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע / ביוטכנולוגיה

 •  
  עודד כאנר
  פרופ' עודד כאנר
  (Ph.D.)
  מרצה

  פעילותי המדעית בשנים האחרונות מתאפיינת במחקר ניסויי ובמחקר ספרותי.

  מחקרים ניסויים:

  1) ביצוע מחקר ניסויי בתחום הדטרמינציה של ציר עובר העוף, פורסם: (Khaner, O. 2007).
  The importance of the posterior midline region for axis initiation at early stages of avian development.
  (Int J Dev Biol. 51 131-137. (Khaner, O. 2007.
  Embryonic polarity and axis determination in the early avian blastoderm. Trends in Dev Biol. 2 61-69.
  שני המאמרים דנים בנושא קביעת ציר העובר, ומבוססים על סדרות ארוכות של ניסויים בהם הצלחתי להדגים את חשיבותו אל האזור האחורי-מרכזי של בלסטודרם העוף, כמוקד המכתיב את כיווניות התפתחותו של ציר העובר.
  שני מחקרים אלה מתוספים לקבוצת כלל המחקרים שחקרתי בתחום התפתחותו של עובר העוף, ומסכמים הלכה למעשה שנים רבות של מחקר. המסקנות שאליהן הגעתי בניסויים אלה משמשים נדבך חשוב למדענים החוקרים את ההיבטים המולקולרים של תהליכי התפתחותו של עובר העוף.

  2) שיתוף פעולה עם פרופ' אביהו קלר מהמחלקה לאנטומיה ואמבריולוגיה, בבית הספר לרפואה. נושא המחקר במעבדתו הוא מסלול צמיחתם והשתלבותם של נויירונים בעת התפתחותו של חוט השדרה, בעובר העוף. הניסיון והמיומנות הרבה שיש לי בתחום התפתחות עובר העוף תורמים רבות למחקר זה. במחקר אנו מנסים לבחון אילו מולקולות משתלבות במנגנוני האיתות המסמנים לסוגי תאים שונים לצמוח ולהקשר למקומות ייחודיים בחוט השדרה. תוצאות ראשוניות של מחקר זה נושאות פרי, ואנו מתכוונים להדק את שיתוף הפעולה בתחום זה. 

  מחקר ספרותי:

  תחום אחד, בו יש לי הרקע הניסויי בנושא ההתפתחות של ציר עובר העוף. בסקירה זו סיכמתי שנים רבות של מחקר מדעי ניסויי, והדגשתי את הבנתי המדעית לדרך התפתחותו ההדרגתית של ציר העובר.
  (Khaner, O. 2007).
  Morphogenetic mechanisms for axis formation in the avian embryo: a morphological  approach.
  Trends in Dev Biol. 2 35-44.

  הנושא האחר אותו אני חוקר הוא ההתפתחות האבולוציונית של בעלי החוליות. בתחום זה פרסמתי מאמר שעיקרו הוא השינויים המהותיים בהתפתחותם הפילוגנטית של בעלי החוליות.
  (Khaner, O. 2007).
  Vertebrate innovations during evolution.
  Integrative Zoology 2 60-67.

  נושא אחר שאני חוקר בתקופה האחרונה הוא הנושא הקשור בהתפתחות הביצה האמניוטית. ביצה זו שראשית דרכה האבולוציונית בזוחלים, שינתה את פני האבולוציה של בעלי החוליות היבשתיים. היא זו שהקנתה לעובריהן את היכולת להתפתח בתנאי יבשה, וממנה נגזרת התפתחותה של שלית היונקים. ערכו של מחקר זה רב משום שהוא שופך אור על אחד השלבים העלומים באבולוציה של בעלי החוליות היבשתיים. הרקע המדעי שלי מהאמבריולוגיה של העופות, ומהבנת ההתפתחות האבולוציונית של בעלי החוליות תורמים רבות להבנתי ולמחקרי בנושא חשוב זה.