ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע |
מדעי המחשב .M.Sc
התמחות בתחומים המבוקשים שבחזית הטכנולוגיה

סגל החוג