ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
עבודה סוציאלית B.S.W
שינוי חברתי דורש ידע מקצועי

תקנון החוג

תקנון החוג לעבודה סוציאלית משתלב עם תקנון המכללה האקדמית ומרחיב אותו. וועדת ההוראה של החוג מופקדת על עדכונו של התקנון מעת לעת.