מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

אישורים וקבלות

אישור נבחן

אישור נבחן יופק לקראת הבחינות בסמסטר ב.
האישור לא יופק לסטודנט אשר כרטיס התשלומים שלו מורה על יתרת חוב.
סטודנט שלא קיבל לידיו כרטיס נבחן או סטודנט המעוניין להסדיר את חובו, יפנה למדור שכר לימוד.

קבלות

כל שובר שכר לימוד חתום על ידי הבנק משמש קבלה על תשלום.
קבלות על תשלום בהוראת קבע אפשר להפיק בעמדה הממוחשבת מה- 17 בכל חודש אשר מבוצע בו תשלום.

שחזור אישורים

אישורים, העתקי תעודות וכל מסמך אחר, שדורש הסטודנט מחוץ לפרוצדורה השגרתית, חייב בתשלום בהתאם לתעריפון שלהלן:

השירות הנדרש 

לו"ז

הערות

סטודנטים פעילים

סטודנטים לא פעילים

אישור לימודים בעברית   מופק בשירות עצמי בעמדה הממוחשבת 5 ₪ 40 ₪ 
אישורים מיוחדים בעברית/אנגלית שבוע כל אישור שאינו אישור לימודים סטנדרטי 25 ₪  50 ₪
גיליון ציונים בעברית מיידי   פעם אחת בסמסטר בלא תשלום. פעמים נוספות יחויב בתשלום בסך 25 ₪ 30 ₪ 
גיליון ציונים באנגלית שבוע   50 ₪  50 ₪ 
אישור נבחן מיידי   ניתן אחת לסמסטר/שנה בלא תשלום, מעבר לזה - יחויב בתשלום בסך 15 ₪ לא קיים
כרטיס סטודנט 3 שבועות מופק לסטודנט פעם אחת במהלך לימודיו במקרה שאבד הכרטיס - יופק חדש בתשלום בסך 40 ₪. לא קיים
אישור סיום חובות לימודים/אישור זכאות לתואר שבוע הנתונים יועברו לאישור החוג לפני העברתם לסטודנט ללא תשלום 30 ₪
תרגום דיפלומה + גיליון ציונים נספח לדיפלומה 3 שבועות   85 ₪ 85 ₪
תרגום דיפלומה 10 ימים   35 ₪ 35 ₪ 
תרגום גיליון ציונים נספח לדיפלומה 3 שבועות   50 ₪ 50 ₪ 

משלוח
מסמכים לחו״ל

    40 ₪ 40 ₪

סטודנט לא פעיל 

כל השירותים הנ"ל כרוכים בתשלום (ראה עמודה מתאימה בטבלה).

  1. סטודנט שהגיש בקשה עד חמש שנים מיום עזיבת המכללה: מינהל הסטודנטים במכללה מתחייב להמציא את הנתונים והאישורים שדרש הסטודנט.
  2. סטודנט שהגיש בקשה לאחר חמש שנים ומעלה מיום עזיבת המכללה: מינהל הסטודנטים יעשה כל מאמץ כדי למצוא את הנתונים, אולם אינו מתחייב לכך.