מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

הוראות למילוי טפסים

  1. שובר תשלום - יש לוודא שכל הפרטים מלאים בשלושת עותקי שובר התשלום. העתק הקבלה יוחזר למכללה.
  2. הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ הוראת קבע בנקאית - יש לחתום על טופס הוראת הקבע גם אם שכר הלימוד ימומן על ידי מוסד/גוף אחר. הוראת הקבע תקפה למשך כל שנות לימודיו של הסטודנט במכללה. הרשאה בכרטיס אשראי יש לחתום על הטופס המצורף. סטודנט שאינו מעונין בהוראת קבע בכרטיס אשראי, ניתן לחתוום על הוראת קבע בנקאית באתר האיטרנט של הבנק, או ליפנות ישירות לסניף הבנק עם קוד המוסד של המכללה (28852) על מנת להקים הרשאה לחיוב. לתשומת לבך: יש למסור את האסמכתא על הקמת ההרשאה למכללה.
  3. כתב התחייבות - יש למלא את הפרטים ולחתום במקום המתאים. חובה להעביר למכללה את הטופס עם חתימה מקורית. מסמכים אלו נועדו להבטחת תשלום שכר לימוד, שמירה על ציוד המכללה והגנת נושא זכויות יוצרים.