מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

הוראת קבע

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי /הוראת קבע בנקאית

על כל סטודנט חלה החובה למלא את ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ הוראת קבע בנקאית. סטודנט שאינו מעוניין בהוראת קבע בכרטיס אשראי, יכול לחתום על הוראת קבע בנקאית באתר האינטרנט של הבנק, או לפנות ישירות לסניף הבנק עם קוד המוסד של המכללה (קוד 28852) על מנת להקים הרשאה לחיוב. אסמחתא על הקמת הרשאה יש למסור לנציג שכר לימוד.

סטודנט שמקבל מימון מלא או חלקי מגוף חיצוני למכללה, חייב אף הוא בחתימה על ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ הוראת קבע בנקאית (ראה להלן: "תשלום שכר לימוד על יד גופים מממנים"). ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי/הוראת קבע בנקאית תקפה למשך כל שנות לימודיו של הסטודנט במכללה. 

האחריות לביצוע התשלומים חלה על הסטודנט. אם מסיבה כלשהי, שלא באשמת מוסדות המכללה, החיוב החיוב לא יכובד, יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים וכן בעמלת טיפול בסך 45 ₪.

פרטי כרטיס האשראי/ חשבון הבנק שנמסרו בהרשאה תקפים לחיוב תשלומי שכר הלימוד, הלוואות, תשלומים אחרים. סטודנט שלא ימסור הוראת קבע לא יוכל לקבל ציונים, אישורי לימודים ושירותים נוספים.

שינויים באופן התשלום

סטודנט המבקש לבצע שינוי כלשהו באופן תשלום שכר הלימוד חייב להודיע על כך לא יאוחר מה-30 בחודש שלפני ביצוע התשלום. לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לעדכן את התשלום הקרוב. 

חובות הסטודנט

על הסטודנט מוטלת החובה לשמור על הקבלות המעידות על תשלום שכר הלימוד, לצורך בירורים.
סטודנט שלא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד כנדרש לא יורשה לגשת לבחינות ולקבל שירות ואישורים מרשויות המכללה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של מי שלא עמד בהתחייבויותיו הכספיות.

לתשומת לבך: על כל שינוי בפרטים האישיים, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי וכדומה, יש להודיע מיד למדור שכר לימוד ולמינהל הסטודנטים במכללה.

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך