מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

הנחות בשכר הלימוד

סטודנט העונה על הקריטריונים שלהלן זכאי להנחה בשכר הלימוד: 

  • סטודנט ששילם את שכר הלימוד מראש, יזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד, וזאת בתנאי שישולם עד לתאריך 30.09.19. ההנחה תינתן למשלמים תשלום מלא (לא כולל סטודנטים הזכאים למלגות מכל סוג).
  • סטודנט הלומד בעת ובעונה אחת בשתי מסגרות לימוד מלאות במכללה, זכאי להנחה של 20% משכר הלימוד במסלול הזול מביניהם.
  • בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים במכללה האקדמית הדסה ירושלים באותה עת, זכאים להנחה של 10% משכר הלימוד לכל סטודנט. המסמכים הנדרשים הם: מכתב פנייה למדור שכר לימוד וצילום תעודות הזהות.

לתשומת לבך: אין כפל הנחות! סטודנט הזכאי למלגה או למימון על ידי גוף חיצוני, לא יהיה זכאי להנחה. כמו כן, לא יינתנו הנחות ומלגות על בסיס שני קריטריונים.

 

בקשות להנחה יוגשו למדור שכר הלימוד מדי שנה (בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על הזכאות להנחה).