מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

תיקון לחוק חיילים משוחררים

סטודנטים זכאים  (ע"פ הקבוע בחוק) הלומדים במכללה שנה ראשונה לתואר ראשון החל משנת הלימודים תשע"ב וסיימו את שירותם אחרי 1.1.2010, זכאים למימון שנת לימודים ראשונה.
(הזכאות היא לגבי שכר לימוד בלבד, ללא תשלומים נלווים, אנגלית וכו').

לקראת סיום סמסטר א' ישלח לסטודנטים הזכאים הודעה עם קישור למסמך לחתימה דיגיטלית ולאחר בדיקה יועבר הכסף לחשבון הפקדון של הזכאים בשתי פעימות: 

הראשונה - בסיום הסמסטר הראשון (50% משכ"ל השנתי) והשנייה בתום השנה (בכפוף למילוי ההתחייבויות הנדרשות). 

עם העברת הכסף לחשבון הפיקדון האישי תשלח אליכם הודעה מאת הקרן לחיילים משוחררים. 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן לחיילים משוחררים