מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

תנאי תשלום ותהליך התשלום ללימודים

התשלום הראשון (מקדמה) של שכר הלימוד הוא על סך 2,200 ₪.
המתקבלים למכללה יקבלו לביתם שובר תשלום אשר יצורף למכתב הקבלה ללימודים במכללה. את המקדמה ניתן לשלם בשובר המצורף, על פי ההנחיות שבמכתב. או לחלופין ניתן לשלם בכרטיס אשראי (עד 3 תשלומים) במינהל הסטודנטים שבמכללה.

תשלום זה הוא מימוש הקבלה ללימודים ומשמעו הרשמה הכספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו. מימוש הקבלה ללימודים נעשה באמצעות התקשרות חוזית בין הסטודנט למכללה ומחייב תשלום שכר לימוד על פי תכנית הלימודים.

סטודנט משנה ב' ואילך ישלם מקדמה באמצעות הוראת קבע ביום 16.10.19. 

סטודנט שנה ב' ואילך שלא ימשיך את לימודיו במכללה, ויודיע על הפסקת לימודיו טרם תחילת שנת הלימודים, תוחזר לו המקדמה ששילם.

יתרת שכר הלימוד תיגבה בחמישה תשלומים חודשיים בהוראת קבע מתאריך 16.12.19. תשלומי שכר הלימוד צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן.

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד מראש (בניכוי המקדמה) במזומן או בהמחאה. תשלום מראש יזכה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד, וזאת בתנאי שישולם עד לתאריך 30.09.19. 
ההנחה תינתן למשלמים תשלום מלא ואשר אינם זכאים למלגות מטעם המכללה.

כל תשלום שנעשה בשובר תשלום, מזומן, שיק, כרטיס אשראי והינו במקום תשלום בהוראת קבע יש לוודא שמדור שכר לימוד מבטל את התשלום בהוראת קבע.