מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

תשלום עבור סריקת בחינות ומסרונים

כמקובל ברוב המוסדות האקדמאים המובילים בארץ, המכללה מעניקה שרות לסריקת מחברות הבחינה. המבחנים הסרוקים ישלחו דרך מערכת המידע האישית בצירוף העתק של טופס הבחינה בכל מקצועות הלימוד במכללה. תהליך הערעור על בחינה מתבצע דרך מערכת המידע.

שרות מסרונים (הודעות SMS) כולל מידע לגבי ציונים, שינויים במועדי בחינות, ביטול שעורים, הודעות חוגים, הודעות דיקנט וכו'.

 

להלן טבלת מחירים (נכון לשנה"ל תש"ף):

 

מסגרת

עלות

     הערות

חבילת סמס + סריקת כל המחברות 80 ₪  - חבילת ברירת מחדל
חבילת סמס + סריקת כל המחברות שנים ג'-ד' 60 ₪  - עיצוב תעשייתי, תקשורת צילומית, הפרעות בתקשורת (ד')
סריקת כל המחברות בלבד 60 ₪  
סמס בלבד 26 ₪  
צפיה במחברת בודדת מרחוק ואפשרות להדפסה 8 ₪  - ללא טופס שאלון הבחינה
צפיה במחברת הבחינה בלבד חינם  - בספריה- ע"פ שעות קבלת קהל

 

ויתור על השירות

בכל בקשה לשינוי החבילה, יש לפנות למדור שכר לימוד עד 3 שבועות מתחילת סמסטר עבור אותו סמסטר.

גובה התשלום אינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט.סטודנט הרוצה לוותר על השירות המוצע יפנה למדור שכר לימוד ויחתום על טופס ויתור.

 

החיוב על ההודעות לתלמיד שמבטל את השירות, או לתלמיד שעזב, יהיה כמפורט: 

  • סטודנט שמבטל/עוזב עד תחילת השנה - לא מחויב על חבילת סריקת בחינות והודעות .SMS
  • סטודנט שמבטל/עוזב עד סוף סמסטר א’ – לא מחויב בגין סריקת בחינות, מחויב רק ב-50% מעלות הודעות SMS.
  • סטודנט שמבטל/עוזב מהיום האחרון של סמסטר א' - מחויב על כל חבילת סריקת בחינות והודעות SMS.