ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות לעולים חדשים*

מימון לימודים לעולים חדשים בהתאם לכללי הזכאות של המינהל לסטודנטים עולים. פרטים נוספים באתר: www.moia.gov.il
או במינהל הסטודנטים מחוז ירושלים, רחוב הלל 15

*המידע ניתן כשירות לסטודנטים. אין למכללה אחריות על הפרסומים באתרים השונים ועל המלגות עצמן.

טלפון 02-6214540/2/4 מנהל הסטודנטים במחוז