ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות סיוע

מלגות סיוע מוענקות על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים המתעדכנים מידי שנה. קיימות מספר תכניות סיוע. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע לסכום של כ- 6000 ₪ לשנת לימודים. מקבלי המלגות מחויבים להשתתף בתכנית מעורבות חברתית בקהילה.

ההרשמה לסטודנטים פעילים (מסיימים שנה א' ומעלה) החלה והיא תתקיים עד 18.8.19. נשלחה לסטודנטים הודעה לגבי אופן הגשת הבקשה.

ההרשמה לסטודנטים חדשים תפתח במהלך חודש אוגוסט. לכשתפתח תשלח הודעה לכל המתקבלים.

טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים 02-6291324 | דוא”ל tzofitch@hac.ac.il