ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות סיוע

מלגות סיוע מוענקות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים המתעדכנים מידי שנה. קיימות מספר תוכניות סיוע. 
גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע לסכום של 6000 ₪. 
מקבלי המלגה מחוייבים להשתתף בתכניות מעורבות חברתית בקהילה.
ההרשמה למלגת סיוע לשנה"ל תש"פ תיפתח במהלך חודש יוני.

טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים 02-6291324 | דוא”ל tzofitch@hac.ac.il