ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות סיוע

מלגת סיוע מוענקת על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים המתעדכנים מידי שנה. קיימות מספר תכניות סיוע. גובה המלגה משתנה בין תכנית לתכנית ועשוי להגיע לסכום של כ- 6,000 ש"ח לשנת לימודים. מקבלי המלגות מחויבים גם להשתתף בתכנית מעורבות חברתית בקהילה.

הרשמה לסטודנטים פעילים (מסיימי שנה א' ומעלה) הסתיימה.
ההרשמה לסטודנטים חדשים תפתח ב- 10/9/19.
הסבר לגבי אופן ההרשמה ישלח ישירות לסטודנטים.

טלפון מזכירות דיקנט הסטודנטים 02-6291324 | דוא”ל tzofitch@hac.ac.il