ללמוד אצלנו   סיוע
< חזרה לרשימה

מלגות פר"ח*

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. 

הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנט במלגה בגובה של עד 5200 ₪. 

פרטים נוספים והרשמה באתר: www.perach.org.il

סטודנטים שיחנכו במסגרת פר"ח וגם יקבלו מלגת סיוע מהמכללה יהיו פטורים מביצוע שעות הפעילות של המכללה בקהילה (בהתאם לתקנון המלגות). 

*המידע ניתן כשירות לסטודנטים. אין למכללה אחריות על הפרסומים באתרים השונים ועל המלגות עצמן.

טלפון פר"ח , מינהלת ירושלים 02-5322651 | דוא”ל perachjer@perach.org.il