הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   סיוע

שירות מילואים

בהתאם לחוק זכויות הסטודנט, נקבעו כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, ולבני/בנות זוג אשר להם ילדים עד גיל 13 (להלן בן/בת זוג).

להלן עיקרי סעיפי החוק. אלא אם ציון אחרת - כל הסעיפים מתייחסים גם לסטודנטים/סטודנטיות משרתים במילואים, וגם לבני/בנות זוג של משרתי מילואים אשר להם ילדים עד גיל 13:

היעדרות משיעורים (סעיף 4 א לחוק)

למשרת/ת במילואים – זכאות להיעדר בתקופת שירות המילואים ללא הגבלה וללא פגיעה בזכויות.

לבן/בת זוג – זכאות להיעדר בתקופת שירות המילואים למשך שתי שעות לימוד עד השעה 10:30, וללא הגבלה מהשעה 15:00, ללא פגיעה בזכויות.

דחיית לימודים (סעיף 4 ב לחוק)

זכאות לדחות או לחזור על קורס (בתנאי שלא נבחן/ה) או לדחות אותו אם השירות היה של 10 ימים מצטברים במהלך הסמסטר שבו חל השירות, או של 20 ימים מצטברים במהלך שנת הלימודים אם הקורס היה שנתי.

מטלות (סעיף 5 לחוק)

היעדרות בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו מזכה בדחיית מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה. במקרה של דחיית מועד ההגשה – הדחיה תהיה לפחות במספר ימי השירות.

מעבדות ו/או סמינריונים ו/או סדנאות ו/או סיורים ו/או הכשרה מעשית (סעיף 6 לחוק)

חיסור בקורסים כנ"ל עקב שירות מילואים מזכה באפשרות להשלמה במועד מאוחר יותר ללא תוספת תשלום, או לפטור מהשתתפות – בהתייחס למהות הקורס ובתיאום עם המרצה.

בחינות (סעיף 7 לחוק)

היעדרות מבחינה שחלה בזמן שירות מילואים מזכה במועד נוסף על כל מועד שהוחמץ עקב השירות. בסך הכל ינתנו עד שני מועדי בחינה בקורס.

היעדרות מבחינה או אי הגשת מטלה/ות המהווה/ות דרישה מוקדמת (סעיף 8 לחוק)

היעדרות בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או אי הגשת מטלה במועד בשל השירות לא תמנע התקדמות לרישום לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה/המטלה.

השלמת לימודים (סעיף 9 לחוק)

א. היעדרות עקב שירות מילואים מזכה בקבלת חונכות בהיקף של 4 שעות, בגין שבוע לימודים מלא שהוחסר. אם השיעורים שבהם נדרשת עזרה התקיימו בכיתה מצולמת, או שמצויים באתר "גול" אין התחייבות למתן חונכות.
ב. היעדרות בשל שירות מילואים מזכה ב- 50 צילומים בגין כל יום לימודים מלא שהוחסר עקב השירות.

הארכת לימודים (סעיף 10 לחוק)

שירות מילואים של 150 יום ומעלה במהלך תקופת הלימודים התקנית מזכה בהארכת לימודים ב-2 סמסטרים ללא חיוב בשכר לימוד או בתשלום נוסף אחר.

נקודות זכות אקדמיות (סעיף 11 לחוק)

למשרת/ת במילואים – זכאות ל- 2 נ"ז (במקום קורס בחירה) בעבור:

א. שירות של 14 ימים במהלך סמסטר אחד, מהם לפחות 7 ימים ברצף.
ב. שירות של 21 ימים מצטברים במהלך שנת לימודים. שנת לימודים נחשבת מתחילת אוקטובר עד סוף ספטמבר.
ג. שירות של 42 ימים במצטבר במהלך 3 שנות לימודים.

למימוש הזכות יש להגיש בקשה באורביט – פניות מנהליות.

למימוש סעיפים 8-4 יש לפנות למזכירויות החוגים.

למימוש סעיף 9 א יש לפנות למרכז אתגרים עם קבלת צו המילואים – להיערכות מיטבית.

למימוש סעיפים 9ב-10 יש לפנות ליעל לזמי, דיקנית הסטודנטים.

בעת הפניה יש לצרף אישורים רלוונטים.

דחיית שירות

סטודנט/ית הנקרא/ת לשירות מילואים בזמן לימודים, רשאי/ת להגיש בקשה לקיצור או דחיית השירות עד שבעה ימים מיום קבלת הצו. טופס בקשה לדחיית שירות ניתן לקבל במודיעין המכללה.

לעיון בחוק המפורט 

סטודנט/ית אשר נתקל/ת בבעיה/שאלה לגבי מימוש הזכויות מתבקש/ת לפנות ליעל לזמי, דיקנית הסטודנטים, אשר אמונה על הנושא.

אולי יעניין אותך גם...

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך