מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

הנחיות רישום לקורסי בחירה

אנא קראו בעיון את ההנחיות מטה לפני תחילת תהליך הרישום.

ההרשמה לקורסי הבחירה תתאפשר באמצעות היועץ הוירטואלי, במועדים שיימסרו לסטודנטים על פי הודעה מראש. יש לקחת בחשבון כי הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוי ולא ניתן יהיה לבטל את הרישום לאחר סגירת היועץ. כמו כן, הכלל המנחה ברישום: כל הקודם זוכה. מומלץ לעיין בתקנון קורסי הבחירה (תש"ף).

* קורסים שלהם ביקוש נמוך לא יפתחו.

הבהרה בעניין הצטלבות שעות קורסי הבחירה עם קורסי האנגלית

יש לבדוק את מועדי קורסי האנגלית הרלוונטיים טרם הכניסה ליועץ הוירטואלי.

סטודנטים שמחויבים בלימודי אנגלית בשנה הבאה - יש לשים לב לאיזו רמת אנגלית שובצתם טרם הרשמתכם.
קורסי האנגלית שובצו במערכת השעות ומופיעים ביועץ הוירטואלי על פי רמת הלימוד המתאימה לכם בפתיחת שנה"ל תשע"ט. רמת האנגלית המשובצת במערכת אינה עדכנית עבור סטודנטים שלא עמדו בציון הנדרש במבחן באנגלית בסמסטר ב'.

לימודי האנגלית יתקיימו בשנת תשע"ט עפ"י הלו"ז המפורט -

  • אנגלית מתקדמים ב' (רמה 1): ג' 19:30-21:00 / ה' 14:30-16:00
  • אנגלית מתקדמים א' (רמה 2): ג' 17:30-19:00/ ה' 16:30-18:00
  • אנגלית בסיסי (רמה 3), טרום בסיסי א'+ב' (רמה 4+5): ג' 17:30-20:00/ ה' 14:30-17:00

לקריאה מפורטת על לימודי אנגלית במכללה

בדיקת נוכחות בקורס וגריעה מקורס

בקורסי הבחירה המקוונים, כל סטודנט יידרש לבצע מטלה בשבוע השלישי של הסמסטר. סטודנט אשר לא יגיש את המטלה ייגרע מהקורס. סטודנט שלא יופיע למבחן בקורס אליו הוא רשום יקבל ציון 0. הציון יכלל בממוצע השנתי וניתן לגריעה בסיום התואר בלבד.

פתיחת יועץ וירטואלי לצורך שינויים

היועץ יפתח לשינויים לכל הקורסים בשני הסמסטרים בשבוע השני של הסמסטר (הודעה על מועד מדוייק תמסר בהמשך). לא יתאפשר לגרוע קורסים במהלך השנה, אלא בסיום התואר בלבד, או במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.

פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים - במידה וקורס לא ייפתח, תוצע לסטודנטים בחירה בקורסים מבין האפשרויות שנותרו.

עיון ברשימת הקורסים לבחירה 

לרשימת קורסי הבחירה

קורסים של המרכז לניהול קריירה

יש לקחת בחשבון כי בקורסים להלן, המוצעים ע"י המרכז לניהול קריירה במכללה, מתקבלים נרשמים אשר עברו את הריאיון המתקיים בחודשים יולי- ספטמבר במרכז לניהול קריירה. לפרטים נוספים ניתן לפנות
לחגית פרימן בטלפון 02-6291951 או במייל career@hac.ac.il

  • קורס "מהשכלה לתעסוקה – תכנית המתמחים "הדבר הבא"
  • קורס "מיומנויות השתלבות בעבודה ופיתוח קריירה – בשפה הערבית"

במידה וסטודנט נרשם לקורס אך לא התקבל אליו, עליו לבחור קורס חלופי בשבועיים הראשונים של סמסטר א' באמצעות היועץ הוירטואלי, על בסיס מקומות פנויים שנותרו בקורסים האחרים.

לקריאת קובץ ההנחיות לרישום ביועץ הוירטואלי (ניתן להירשם לקורסי הבחירה על בסיס הנחיות אלו בלבד).

פניות סטודנטים לשאלות/בקשות

לשאלות ובקשות ניתן לפנות למחלקת קורסי בחירה באמצעות טופס מקוון (גוגל פורמס)

או לגב' גליה פרידמן, רכזת החוג לפוליטיקה ותקשורת ורכזת פניות סטודנטים בקורסי הבחירה הכלליים, בשעות הקבלה (במשרדי החוג לפוליטיקה ותקשורת) -

יום שני: 12:00-15:00
יום רביעי: 12:00-15:00

לפניות בנושאים חריגים (שאינם נענים בטופס המקוון) – ניתן לפנות ל elective@hac.ac.il