ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • מדעי האופטומטריה

 • ראייה דו עינית מעבדות א+ב

  מדעי האופטומטריה | שנה ב’
  קוד הקורס: 00405082 - 00405132
  הערכת הקורס: מבחן בכתב ובעל-פה על ניתוח מקרים קליניים
  סמסטר א' וב' , שנה ב’
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: ללמוד ולתרגל את כל הבדיקות של ראייה דו עינית, לנתח את הממצאים ולנסח דיאגנוזה מתאימה. את הבדיקות מבצעים הסטודנטים אחד על השני באמצעות סימולציית מחשב. קורס זה מהווה בסיס ויסוד לבדיקות המתבצעות בכל פציינט במרפאות עיניים. 

 • אנטומיה כללית

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00404011
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 9:00-10:30
  שלישי , 11:00-12:30
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: הכרת יחידות המבנה של הגוף ברמת הארגון השונות - תאים רקמות אברים ומערכות והבנת הקשר בין המבנה והפעולה.
  פרקי הקורס כוללים את לימוד מבנה התא על אברוניו השונים ואופן פעולתם, סוגי הרקמות בגוף ומאפייניהם התאיים והחוץ תאיים.
  כמו כן נלמדים פרטי המבנה והפעולה של חלק ממערכות הגוף: מערכת השלד - עצמות ומפרקים. מערכת השרירים - עם דגש על מנגנון ההתכווצות. מערכת העיכול ואבריה כולל תהליכי העיכול הפיסיקלי והכימי. מערכת הלב וכלי הדם כולל מבנה הלב וכלי הדם והמערכת הלימפתית. מערכת הנשימה - מבנה הריאות ותהליכי האוורור ושחלוף הגזים.

 • אופטומטריה תיאורטית

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00405011
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: שני , 11:30-13:00
  נקודות זכות: 2

  מטרות הקורס: הבנה יסודית של העין ומערכת הראייה בהתייחסות קלינית למצבים תקינים ובלתי-תקינים. במהלך הקורס הסטודנט לומד על מנגנון הראייה, תדירות בעיות רפרקציה באוכלוסיה, קוצר ראייה, רוחק ראייה ואסטיגמציה, עין עצלה וכן פעילות מערכת הראייה בהסתכלות מרחוק ומקרוב. הקורס מהווה בסיס עיוני ללימודים קליניים ומעשיים באופטומטריה.
   

 • פתולוגיה כללית (1)

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00404042
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: הכרת הגורמים הפוגעים בגוף ליחידותיו השונות. הבנת תהליכי הפגיעה ותגובת הגוף אליהם. פרקי הקורס העיקריים הנם:
  א. פגיעות התא, הסתגלות ומוות.
  ב. הדלקת ותהליכי התיקון אשר באים בעקבותיה.
  ג. פגיעות כתוצאה מחוסר איזון של זרימת הדם ומאזן הנוזלים בגוף.
  ד. גידולים מאפייני הגידולים השפירים והממאירים. הבסיס המולקולרי לתהליך הקרצינוגנזה, גורמים קרצינוגניים ופעולתם התאית.
  ה. מחלות תורשתיות- מיון המחלות התורשתיות לסוגיהן. מחלות שהן תוצאת פגיעה ציטוגנטית.
  ו. פתולוגיה סביבתית-פגיעות של חומרים שונים עם דגש על כאלה הקשורים לסגנון חיים-אלכוהול עישון וסמים.

 • ביולוגיה

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00404001
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 2

  מטרות הקורס: להציג בפני הסטודנטים עקרונות בביולוגיה של התא ולהקנות להם מושגים בסיסיים שיסייעו להם בקורסי ההמשך. הקורס מתמקד בשני נושאים עיקריים:
  1. ביולוגיה של התא: הכרת מבנה התא ואופן פעילותו.
  2. גנטיקה: מבנה DNA, זרימת אינפורמציה בתא ואופן הורשת תכונות.

 • אופטיקה גיאומטרית

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00402001
  הערכת הקורס: בחינה 90% ומטלות 10%
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: האופטיקה הגיאומטרית נעזרת בגיאומטריה לתיאור התנהגות האור. הקורס אופטיקה גיאומטרית מחולק לשלושה חלקים: בחלקו הראשון של הקורס נלמד כיצד ניתן לתאר את תשבורת האור והחזרתו בעזרת כלים מתמטיים של הגיאומטריה האוקלידית וכן נתאר כיצד מתנהגים רכיבים אופטיים כגון פריזמות, מראות ועדשות. בחלקו השני נלמד כיצד רכיבים אופטיים אלו משמשים במערכות שלמות להדמיה וכך נוכל לתאר מכשירים אופטיים כמיקרוסקופ טלסקופ ואחרים. בחלקו השלישי של הקורס נלמד מהם הקריטריונים לקביעת טיב ההדמיה במערכות אופטיות.

 • פיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה כללית

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 100400101
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: הכרת עקרונות הפעולה של מערכת העצבים- מבנה, תפקוד תחושה, הולכה ועיבוד מידע. השפעת תרופות וסמים על מערכת העצבים. הפעלת שרירים על ידי רפלקסים ועל ידי מערכת העצבים המרכזית. מערכות חישה בגוף: עקרונות ההתמרה ועיבוד המידע. המערכת האוטונומית ומנגנונים הורמונליים בשליטת המוח. מנגנוני השינה. ריגוש ותוקפנות, והתנהגויות אבנורמליות.

 • פרמקולוגיה כללית

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00403032
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס: להקנות לסטודנט ידע על התהליכים הפרמקוקינטיים השונים שהתרופה עוברת עד שהיא מגיעה לאתר המטרה שלה, כגון ספיגה, פיזור, מטבוליזם, ואלמנציה. פרמקוגנטיקה, והחשיבות של הגורמים הגנטיים לשונות בין אנשים בתגובה לטיפול התרופתי. Drug-interaction ו ,Polypharmacy אינטראקציה בין תרופות לבין מזון. פרמקודינמיקה: שיטות לבדיקת פוטנטיות, יעילות, ואינדקס תרפויטי של תרופה. אתרי המטרה של תרופות, מנגנונים שונים של Signal Transduction, והחשיבות שלהם לטיפול התרופתי.
  תרופות במערכת העצבים האוטונומית: אגוניסטים ואנטאגוניסטים כולנרגיים, אגוניסטים ואנטאגוניסטים α ו β אגרנרגיים בשימוש קליני.

 • פיסיקה

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00402011
  שם המרצה:
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 3

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים, עקרונות ורעיונות בסיסיים בפיסיקה על מנת לאפשר להם הבנה עמוקה יותר של מושג האור. האור הינו גל אלקטרומגנטי (המורכב משדה חשמלי ושדה מגנטי ) והוא הגורם המתניע את תהליך הראייה.הקורס מחולק לשני חלקים כך שהחלק הראשון מהווה בסיס לחלק הבא אחריו.בחלקו הראשון של הקורס הסטודנטים ילמדו על כוחות ניוטון, תנועה בקו ישר, תנועה מעגלית , תנועה הרמונית,עבודה ואנרגיה. בחלקו השני ילמדו הסטודנטים על חוק קולון, שדה חשמלי, פוטנציאל, שדה מגנטי. כך בסוף הקורס הסטודנט יוכל להבין מה הם מרכיבי האור מההיבט הגלי שלו.

 • מרפאות חוץ

  מדעי האופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 00402041
  סמסטר א' וב' , שנה א’

  מטרות: הקניית ניסיון מעשי ומיומנות בבדיקות עיניים לסטודנטים בתנאי אמת.
  1. ביצוע בדיקות סינון ראייה לקבוצות ילדים בגילאי בי”ס יסודי תוך מתן דגש לבעיות למידה הנובעות מבעיות במערכת הראייה.
  2. בדיקות עיניים לאוכלוסייה מבוגרת בעלת מגבלות גריאטריות.