הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • מדעי איכות הסביבה

 • ביוכימיה של התא

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103902081
  שם המרצה: ד"ר אלי מועלם
  הערכת הקורס: בחינה בכתב
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרת הקורס: הכרת מבנה ותפקיד ביומולקולות - חלבונים, שומנים, סוכרים וחומצות גרעין.

  בקורס זה נתמקד בלימוד מבנה ותפקיד ביומולקולות. חלבונים חומצות אמינו, פפטידים, מבנה החלבונים לרמותיו תוך התמקדות בהמוגלובין. אנזימים מבנה ופעילותם, סוגי אנזימים, פרמטרים קינטיים של ריאקציה אנזימטית, עיכוב ריאקציה אנזימטית, אנזימים נפוצים. שומנים מבנה חומצות השומן, פופוליפידים, פרוסטגלנדינים, כולסטרול ונגזרותיו. סוכרים מבנה הסוכרים, פולימרים של סוכר, גליקופרוטאינים, גליקוליפידים. חומצות גרעין מבנה חומצות גרעין, RNA, DNA, הריבוזום RNA כאנזים.

   

 • כימיה כללית

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103901021
  שם המרצה: ד"ר גאולה שרף
  הערכת הקורס: 60% מבחן בכתב, 30% מעבדה, 10% תרגילים
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 5

  מטרת הקורס: להקנות ידע והבנה במושגי יסוד בכימיה כללית ובתהליכים כימיים בגישה איכותית וכמותית תוך הדגשת החשיבה המדעית. הקורס יכלול מעבדות בכימיה ליישום הידע התאורטי.

  הקורס יעסוק בתיאוריה האטומית ובמבנה האטום, בחישובים סטכיומטריים ומשוואות כימיות, יסודות כימיים והטבלה המחזורית של היסודות. הקשר הכימי וגיאומטריה של מולקולות. תכונות הגזים, גזים אידיאליים וממשיים, התאוריה הקינטית של הגזים, נוזלים ותמיסות, שווי משקל כימי, עקרון לה-שטלייה. שווי משקל יוני בתמיסות, חומצות, בסיסים ומלחים. תגובות חימצון-חיזור, אלקטרוכימיה. תרמודינמיקה כימית, החוקים הבסיסיים, תרמוכימיה.

  המעבדה תכלול: הכרות בסיסית עם המעבדה הכימית, כללי בטיחות במעבדה, חישובי שגיאה. הכנה, מיהול וסטנדרטיזציה של תמיסות. טיטרציות חומצה-בסיס ותגובות חימצון חיזור.

   

 • כימיה אורגנית

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103901051
  הערכת הקורס: 90% מבחן בכתב, 10% תרגילים
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 5

  מטרת הקורס: להקנות ידע והבנה בכימיה של תרכובות אורגניות.

  הקורס יעסוק בקשר הקוולנטי, אורביטלות והכלאות. נומנקלטורה של תרכובות אורגניות,

  איזומריה מבנית, פחמימנים: אלקאנים וציקלואלקאנים, אלקנים ,אלקינים, פחמימנים ארומטיים, בנזן, צימוד ורזוננס. סטיריאוכימיה של תרכובות בעלות פחמנים כיראליים, מולקולות כיראליות. כוהלים ואתרים, אלדהידים וקטונים. חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן. אסטרים, פולימרים. סוכרים. אמינים, חומצות אמיניות, פפטידים וחלבונים.

   

 • כימיה פיסיקאלית (איכות הסביבה)

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103902071
  הערכת הקורס: בחינה בכתב
  סמסטר ב' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרת הקורס: הקורס מציג את שני הענפים של הכימיה הפיזיקלית: התרמודינמיקה והקינטיקה. שני התחומים מהווים ביחד חטיבה המעניקה את הבסיס לחוקי היסוד של התהליכים והתופעות בטבע.

  בתרמודינמיקה נדון בעיקר בנושאי: האנרגיה - סוגיה וגלגוליה, וכן בחוק הראשון והשני של התרמודינמיקה.
  בקינטיקה נלמד על מהירות וסדרי הריאקציות, מנגנוני ריאקציה וקטליזה.

   

   

 • מבוא לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103903001
  הערכת הקורס: בחינה בכתב
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 13:00-14:45
  נקודות זכות: 2

  ציון עובר: 60

  נוכחות: חובה 

  הקורס נלמד באופן פרונטלי

  אין מטלות אמצע 100% מבחן מסכם

  מטרת הקורס: להקנות ידע והבנה של בריאות הסביבה וחשיפות עוינות לאדם ממקורות כימיים, פיסיקליים וביולוגיים, הבנת הבסיס המדעי ומנגנוני חשיפה והשפעתם על בריאות הסביבה.

  הקורס יעסוק באדם ובסביבה הביולוגית, מחוללים ומחלות מדבקות, האדם והסביבה הכימית, חומרים רעילים, מנגנוני חדירה והשפעה על הבריאות, דרכים לקביעת תקני חשיפה. האדם והסביבה הפיסיקלית, חשיפה לקרינה, רעש וחום. השפעת המים על בריאות האדם, בקרת איכות מים, טיפול ומחזור שפכים, זיהום נחלים ואגמים, השלכות בריאותיות. חשיפות למחוללים ביולוגיים וכימיים שמקורם בים. מזהמי אוויר, השפעות בריאותיות. ניטור, בקרה ומניעת זיהום אוויר. העברת מחלות על ידי מזיקים. פסולת מוצקה, טיפול ומחזור. מחלות המועברות על ידי מזון. חשיפה תעסוקתית לגורמי סיכון.

   

 • משאבי מים בישראל

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103903011
  שם המרצה: ד"ר יניב סופר
  הערכת הקורס: בחינה בכתב
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 12:00-13:45
  נקודות זכות: 2

  ציון עובר: 60

  נוכחות: חובה

  הגשת דו"ח בסיום הסמסטר 25% מבחן מסכם 75%

  הקורס ילמד באופן מקוון

  נתון לשינויים לפי המצב במשק. אם לא ניתן לקיים שיעור פרונטלי השיעור יתקיים באופן מקוון ביום ובשעה המצויין. 

  מטרת הקורס: הקניית מושגי יסוד ומונחים הנוגעים לתיאור, הערכה וניתוח של מצב מקורות מים ורמת ניצולם. הכרת מקורות המים של ישראל, תכונותיהם, מצבם ואפשרויות ניצולם. הכרת הבעיות הנובעות ממצב מקורות המים וגורמיהן.

  הקורס יעסוק בנושא המים - מקור, הרכב כימי, הבנת מחזור המים בטבע. גיאולוגיה והמבנה הפיסי - הכרת המסד הפיסי, סוגי סלעים ותצורות. מבוא להידרולוגיה, מושגי יסוד.

  מקורות המים בישראל, הכרת תכונותיהם, ניצול וצריכה. זיהום מי תהום בישראל, הבנת תהליכי הזיהום וניתוח מקרים מייצגים. המלחת מי תהום בישראל, הבנת מנגנוני ההמלחה וניתוח מקרים מייצגים. מים עיליים בישראל, הכרת תהליכי הזיהום. ראיה מערכתית בשיקום נחלים. מי שתייה בישראל, תקנים מול איכות. משבר המים בישראל, הבנה ודרכי פתרון. מים ושלום, המים בראי המצב הגיאופוליטי.

   

 • מתמטיקה 1

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103901001
  הערכת הקורס: מבחן בכתב והגשת תרגילים המקנים בונוס לציון הסופי
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: שני , 12:00-13:45
  רביעי , 15:00-16:45
  נקודות זכות: 5

  מטרת הקורס: להקנות לסטודנט ידע בסיסי והבנה בפונקציות, משוואות אלגבריות, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

  הקורס יעסוק בלימוד והבנת טכניקות אלגבריות שונות, פרמטרים, זהויות אלגבריות, מערכת אי-שוויונים, משוואות מעריכיות ולוגריתמיות. חקירת גרפים של פונקציות אלמנטריות שונות כולל פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות. נושאים בגיאומטריה אנליטית כולל קו ישר, מקומות גיאומטריים שונים. טריגונומטריה: טריגונומטריה במישור כולל משפט הסינוס, משפט הקוסינוס, שטחים. פונקציות טריגונומטריות, זהויות ומשוואות טריגונומטריות. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: גבול פונקציה, רציפות נגזרת, טכניקות גזירה, שימושי נגזרת ואינטגרל - חישובי שטחים ונפחים.

   

 • מתמטיקה 2

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103901041
  הערכת הקורס: מבחן בכתב והגשת תרגילים המקנים בונוס לציון הסופי
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: שני , 12:00-13:45
  רביעי , 13:00-14:45
  נקודות זכות: 5

  מטרת הקורס: להקנות לסטודנט מושגים מתקדמים בפונקציות ובסיס במשוואות דיפרנציאליות.

  הקורס יעסוק בחקירה מתקדמת של פונקציות, פונקציה מורכבת, פונקציה סתומה חישוב גבולות שונים, כלל לופיטל. שימושים נוספים של הנגזרת, משיק ונורמל לגרף הפונקציה, בעיות קיצון. פונקציה עם מספר משתנים, נגזרות חלקיות. האינטגרל הלא מסוים. שיטות אינטגרציה שונות, חישוב “קבוע האינטגרציה” ואינטגרלים אינסופיים. האינטגרל המסוים ושימושיו, חישוב שטחים ונפחים. נוסחת טיילור ושימושיה, טורי טיילור-מקלורן ומבוא למשוואות דיפרנציאליות.

   

 • כימיה אנליטית

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103902101
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 3

  מטרות הקורס: הקניית עקרונות הכימיה האנליטית- האיכותית והכמותית, והכנה לעבודה במעבדה, לאנליזות וביצוע חישובים כמותיים.

  הקורס יעסוק בהכרת שיטות עבודה אנליטיות וחישוב שגיאות ניסיוניות, חישובים בגזים ותמיסות, הכרת מערכות כימיות בשיווי משקל, ותגובות המערכת להפרת שיווי המשקל. תהליכים בחומצות ובסיסים ובתמיסות בופר, טיטרציות וחישובי pH, שימוש באינדיקטורים, שיטות אנליטיות בחימצון חיזור, פוטנציאלי תא ואלקטרוכימיה, קביעת ריכוזים בשיטות ספקטרוסקופיות, והכרת השיטות השונות בכרומטוגרפיה. דגש יינתן על ביקורת עצמית של איכות התוצאה המתקבלת.

 • פיסיקה מכניקה

  מדעי איכות הסביבה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103902041
  שם המרצה: ד"ר דב קפלן
  סמסטר א' , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרת הקורס: הכרה והבנת התופעות היסודיות של המכניקה ודרך החשיבה המדעית. לימוד השימוש בניסוחים מתמטיים בבעיות פיסיקליות ופתרונן והכרת כלים גרפיים ואנליטיים לפתרון בעיות בפיסיקה.

  הקורס יכלול מבוא כללי לפיסיקה, ערכים, יחידות וסימונים בפיסיקה, וקטורים, תנועה בקו ישר. הגדרת ההעתק, המהירות והתאוצה. תיאורים גרפיים של תנועה בקו ישר. נפילה חופשית וזריקה בזווית. כוחות וחוקי תנועה, חוקי ניוטון: החוק הראשון והשני. הכוחות השכיחים במכניקה: כוח המשקל, הכוח הנורמלי והמתיחות. החוק השלישי של ניוטון. החיכוך, חיכוך סטטי וקינטי. המישור המשופע. הכוח האלסטי: חוק הוק. תנועה בהשפעת קפיץ. עבודה ואנרגיה: אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כבדית ואלסטית. כוחות משמרים ומבזבזים, חוק שימור האנרגיה, הספק ונצילות. התנע הקווי. התנגשויות בין גופים, התפוצצות ורתע. תנועה הרמונית פשוטה: תנועה מחזורית, העתק, מהירות ותאוצה