ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • ◾ אופטומטריה

 • גדילה והתפתחות במעגל החיים עם דגש על גיל הילדות

  ◾ אופטומטריה | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103330021
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 13:00-15:30
  נקודות זכות: 2

  מטרות הקורס הן לתאר את שלבי הגדילה וההתפתחות במעגל החיים. תתואר הגדילה הגופנית והגורמים המשפיעים עליה, ההתפתחות המוטורית, החברתית, השפתית, והתפקודית במערכת העצבים המרכזית והשינויים ההתפתחותיים במערכות שונות בגוף המתרחשים מגיל הינקות והילדות עד לבגרות. כן יתוארו השינויים הגופניים והאנדוקריניים במהלך החיים: בינקות ובילדות, בתקופת ההתבגרות המינית, בבגרות ובזקנה. בקורס זה לא ידונו בשינויים ההתנהגותיים, הרגשיים והקוגניטיביים במהלך החיים שכן זה יילמד במסגרת הקורס פסיכולוגיה התפתחותית. הסטודנט גם ייחשף לשיטות מדידת גדילה והתפתחות בקבוצות אתניות שונות, ויוצגו בפניו השירותים ההתפתחותיים בחוק בריאות ממלכתי.

  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  1. להכיר את התהליכים הפיזיולוגיים והביולוגיים האחראיים על הגדילה וההתפתחות ואת הגורמים המשפיעים עליהם
  2. להכיר את התהליכים הקשורים בהתפתחות הנוירולוגית עם הגיל ואת הגורמים המשפיעים עליהם
  3. להכיר את שיטות המדידה של הגדילה וההתפתחות בתחומים השונים
  4. להבין את האינטראקציה בין גורמים גנטיים וסביבתיים המשפיעים על הגדילה וההתפתחות
  5. להיחשף לספרות רלבנטית

 • התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A.

 • מחלות זיהומיות, תורשתיות ואחרות המשפיעות על ההתפתחות בגיל הרך

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | בחירה
  קוד הקורס: 103330305
  סמסטר א'
  יום ושעה: חמישי , 20:00-21:30
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס לתאר את השפעתן של מחלות זיהומיות שונות, חבלות, חשיפה לרעלים כמו גם מומים מולדים על התפתחותה ותפקודה של מערכת העצבים בילדים . הידע בקורס זה יאפשר לסטודנטים הבנה טובה יותר של סוגי הפתולוגיות המוחיות הגורמות להפרעות התפתחותיות והתנהגותיות שונות בגיל הרך.
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  לדעת את הבסיס ההתפתחותי, התפקודי והמבני של המוח בגיל הרך
  להכיר את המאפיינים הייחודים ורגישות המוח בילדות
  להכיר את גורמי הסיכון והמחלות העלולות לגרום לנזק נוירולוגי בילדים
  להכיר מושגים הקשורים להפרעות נוירולוגיות תפקודיות

 • תרבות החרשים ושפת הסימנים הישראלית

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | בחירה
  קוד הקורס: 102220022
  סמסטר א'
  יום ושעה: שלישי , 9:00-10:30
  נקודות זכות: 2

  הקורס מיועד לשנה א' ו-ב' בלמידה מקוונת

  In this course, students are introduced to the deaf community, their language and culture. We focus on the linguistics of sign languages, using examples from many sign languages around the world. We also discuss sign language in applied contexts such as sign language acqusition, education as well as considering atypical language development. By the end of the course, students should understand the importance of sign language for deaf children

   

 • סטריאוטיפים במרחב הטיפולי: זיהוי, הבנה וצמצום

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | בחירה
  קוד הקורס: 102220212
  שם המרצה: ד"ר אן אהרון
  הערכת הקורס: שאלות שבועיות + בחינה מסכמת
  סמסטר א'
  יום ושעה: שלישי , 13:00-14:30
  נקודות זכות: 2

  הקורס מיועד לשנה א' ו-ב' בלמידה מקוונת


  ההיסטוריה האנושית גדושה בדוגמאות של מצבים בהם מחשבותינו, תחושותינו, והתנהגויותינו כלפי אחרים תלויות בהשתייכותם לקבוצות חברתיות. המפגש בין קבוצות תרבותיות מרובות (מגדריות, חברתיות, עדתיות (אתניות), דתיות, לאומיות ועוד) מקבל ביטוי גם במסגרת המפגש הטיפולי ועשוי להוות אתגר ולדרוש הבנות והתאמות על מנת להבטיח טיפול רגיש. בקורס ייעשה ניסיון להבין את תופעת הסטריאוטיפים מנקודות מבט קוגניטיבית, רגשית וחברתית. כיצד נוצרים סטיראוטיפים? מהו תפקידם ברמת היחיד והקבוצה?  מהי השפעתם על החשיבה והשיפוט? עד כמה אנו מודעים להשפעה זו? עד כמה ניתן לפתח מודעות אליהם ולווסת את האימפקט שלהם? כיצד ניתן להתמודד עם סוגיות של הבדלים?

  • פתוח למסלול התפתחות הילד בעל צרכים מיוחדים - תואר שני 
 • גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים במהלך ההריון ובעת הלידה האחראיים להפרעות התפתחותיות

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | בחירה
  קוד הקורס: 103330315
  סמסטר ב'
  יום ושעה: חמישי , 20:00-21:30
  נקודות זכות: 2

  קורס בחירה מקוון

 • Brain Plasticity in children and Adults

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | בחירה
  קוד הקורס: 102220372ש
  סמסטר ב'
  יום ושעה: שלישי ,
  נקודות זכות: 2

  הקורס מיועד לשנה א' ו-ב' | הקורס ינתן בהנחיה מקוונת

  This class will focus on brain plasticity across the lifespan, with a particular focus on language acquisition, use, recovery from aphasia, and deterioration. Students will learn relevant neuroanatomy, understand what neuroplasticity is and how it can be manipulated during rehabilitation, and will be expected to read and discuss current articles on a variety of topics related to neuroplasticity in both healthy and atypical populations. This class will be taught online in both Hebrew and English. Students will be graded on quizzes, class presentations, and class participation 

 • עקרונות התפתחותיים ותפקודיים בנוירו-אנטומיה ונוירופיזיולוגיה

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103330011
  הערכת הקורס: מבחן מסכם מעניק 100% מהציון *חובת נוכחות ב80% מהמפגשים*
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 9-10:30
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס לתאר את התפתחות מערכת העצבים באדם ואת המוח מההיבטים האנטומיים והתפקודיים, לתאר את המערכות התפקודיות העיקריות במוח (מערכת מוטורית, סנסורית, זיכרון, למידה, רגשות, שווי משקל וכו') הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית ולהסביר את השינויים המתרחשים במהלך ההתפתחות. הידע בקורס זה יאפשר לסטודנטים הבנה טובה יותר של סוגי הפתולוגיות המוחיות הגורמות להפרעות התפתחותיות והתנהגותיות שכיחות.
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  1. לדעת את הבסיס ההתפתחותי, התפקודי והמבני של המוח
  2. לקרוא ולהבין ספרות מקצועית המתארת את מבנה המוח ותפקודו
  3. להבין את היסודות הנוירולוגיים של החומר שהוא ילמד במסגרת לימודי המוסמך
  4. להכיר את הטרמינולוגיה הבסיסית המתייחסת להפרעות נוירולוגיות תפקודיות

 • הורות והמשפחה כסביבה תומכת בילד עם צרכים מיוחדים

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103330041
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 16:00-17:30
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס היא העמקת הידע בתחום הורות, משפחה, קבלת ילד עם צרכים מיוחדים, שילובו וההורים שלו בתוכנית טיפול מותאמת לצרכי הילד.
  בקורס יידונו התהליכים הרגשיים כהכנה לקבלת תפקידי ההורות, התפקיד הקריטי של ההורים בשנת החיים הראשונה, תפקידי ההורים בפיתוח סביבה אופטימלית לגדילת הילד והתפתחותו, תפקידי ההורים במעגל חיי הילד בילדות, בהתבגרות ובבגרות, קבלת ילד עם צרכים מיוחדים, מה הם השירותים הקיימים עבור ילדים אלו וכיצד לצרוך אותם. כן תודגש החשיבות של עבודה טיפולית עם ההורים (הדרכת הורים) כחלק מהטיפול בילד.

  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  1. להרחיב הידע לגבי מאפייני, תהליכים ותפקידי הורות במעגל החיים.
  2. היכולת להבין מה עובר על הורה עם קבלת ילד עם צרכים מיוחדים.
  3. הרחבת בסיס הידע על קבוצות שונות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מוגבלות שכלית, הפרעות מוטוריות, ונכות משולבת.
  4. לנסות לבחון מה הצרכים של הורים אלו ולרתום אותם לתהליכי טיפול.
  5. לזהות קשיים או אתגרים בתפקידי הוריים, לסייע באיתור הורים הנמצאים בסיכון.
  6. להרחיב הידע ביחס לתוכניות התערבות מותאמת להורה ולמשפחה לילד עם צרכים מיוחדים.
  7. להשתמש בחומר הנלמד כדי לבחון מה הצרכים של הורים לילד עם צרכים מיוחדים, לסייע למשפחה לנצל את כל כוחותיה להעניק טיפול מיטבי לילד שלהם.

 • פסיכולוגיה התפתחותית עם דגשים על גיל הינקות והילדות

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103330031
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:00-12:30
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס היא לתאר את התהליכים המרכזיים בהתפתחות הרגשית- חברתית, הקוגניטיבית וההתנהגותית במעגל החיים. תידון ההתפתחות הפסיכולוגית בגיל הינקות והילדות המוקדמת והשפעתה על המשך ההתפתחות. דגש מיוחד יינתן למקומם של ההורים ביצירת אווירה טיפולית הולמת לילד.

  לאחר השלמת תהליך הלמידה הסטודנטים יכירו תיאוריות התפתחותיות שונות, יכירו את אבני הדרך ההתפתחותיות ויוכלו לנתח התפתחות תקינה מגיל ינקות ועד גיל בית הספר. הסטודנטים יידעו כיצד לבנות תצפית התפתחותית וכיצד לנתח אותה. בנוסף, הסטודנטים יוכלו לנתח ולהבין את השפעות התורשה והסביבה על התפתחותם של תינוקות וילדים וכן להבין את ההשפעות הבין תרבותיות על ההתפתחות.

  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  1. להבין את התפתחות הילד לאורכה – מבחינת רצף ההתפתחות ולרוחבה – מבחינת התיאוריות השונות על שלבי ההתפתחות.
  2. להכיר את הגורמים שבכוחם לאפשר או לסכן התפתחות תקינה.
  3. לדעת מהן שיטות המחקר המקובלות בתחום הפסיכולוגיה התפתחותית
  4. לפתח חשיבה ביקורתית ביחס למקורות מידע מדעיים ואחרים
  5. לנתח את מקומם של ההורים בטיפול בילדים.

 • סמינר מחקר בהתפתחות הילד: מחקרים רב מקצועיים

  התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A. | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 103330081
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:00-12:30
  נקודות זכות: 3

  מטרת הסמינר היא ללמד את הסטודנט לקרוא באופן בקורתי מאמרים מקצועיים ובעקר מאמרים רב מקצועיים בתחומי התפתחות הילד עם דגש על גיל טרום בית ספר. כל סטודנט יצטרך לנתח בפני הכתה שני מאמרים שהוא קרא בנושא מסוים. בחירת הנושא הנה באחריות הסטודנט ובאשור האחראי על הקורס. בנוסף יצטרך כול סטודנט לכתוב עבודה סמינריונית על נושא התפתחותי שהוא מציע (באישור מדריך) או מתוך רשימה. בעבודה הכתובה על הסטודנט לסקור 10-8 מאמרים המתארים את נושא הסמינר, שיטות המחקר בהם השתמשו, המסקנות העיקריות מהמחקר ואלו שאלות נשארו פתוחות למחקרים עתידיים.
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  1. להבין לעומק סוגיות קשורות במחקר רב מקצועי בהתפתחות הילד
  2. להבין לעומק מבנה המאמר הרב מקצועי, ואת חלקיו, שיטה, ממצאים ודיון.
  3. תרגול הצגת מאמר בתוך הכיתה, תמצית למאמר ולהציג דילמות.
  4. לפתח יכולת קריאה ביקורתית למאמר רב מקצועי בתחום
  5. להבין את התרומה של כול אחד מהמקצועות השונים במחקר על התפתחות הילד.
  6. היכולת לתת משוב בונה על הצגות של העמיתים שלהם בכיתה.
  7. הסטודנט ילמד לנתח 2-3 מאמרים בנושא מוגדר בהתפתחות הילד, יציג את החומר בכתה וגם יכתוב על כך עבודה

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!