הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • מדעי המחשב

 • אלגוריתמים מתקדמים

  מדעי המחשב | חובה
  קוד הקורס: 10251051
  שם המרצה: ד"ר אריה יקיר
  דרישות קדם: מבנים אלגבריים, אלגוריתמים
  נקודות זכות: 3

  3 שעות שבועיות :

  הבעיה היסודית של האלגברה: חוגים, חוגים אוקלידיים, חוגי מנה. אריתמטיקה: טרנספורם FOURIER דיסקרטי, כפל פולינומים, כפל שלמים, כפל מטריצות, משפט השאריות הסיני בחוג אוקלידי, פרוק לשברים חלקיים. שדות סופיים: בניית שדות סופיים, פרוק פולינומים מעל שדות סופיים (אלגוריתמים המבוססים על אלגברה לינארית), יצירת פולינומים אי-פריקים מעל שדות סופיים. שיטות מודרניות לפרוק בחוג הפולינומים מעל השלמים: פרוק מודולו מספר ראשוני "גדול", פרוק מודולו מספר ראשוני "קטן" והרמה לפרוק מודולו חזקה של הראשוני, וקטורים קצרים בסריגים. גיאומטריה אלגברית חישובית: פולינומים ויריעות אפיניות, יחס סדר על מונומים, חלוקה עם שארית בחוג הפולינומים במספר משתנים, משפט הבסיס של HILBERT ובסיסי GROBNER, האלגוריתם של BUCHBERGER, שימושים גיאומטריים.

 • אלגברה ליניארית א'

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10201071
  שם המרצה: ד"ר אריה יקיר
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 13:00-15:00
  חמישי , 8:00-11:00
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול

  שלישי - 13:00-15:00 - תרגול
  חמישי - 8:00-11:00 - הרצאה

  זהו קורס בסיסי במתמטיקה, שמקורו בפתרון מערכות משוואות ממעלה ראשונה במספר כלשהו של נעלמים. החומר שנלמד בקורס זה הוא חומר חיוני להמשך הלימודים במתמטיקה ובמדעי המחשב. נלמד להתעסק עם כלים מתמטיים בסיסיים במו מטריצות, קואורדינאטות, טרנספורמציות (סיבובים שיקופים, הטלות וכולי). 

  הנושאים הנלמדים: שדות. מערכת משואות ליניאריות מעל שדה. מטריצות. פעולות אלמנטאריות וכפל מטריצות מעל שדה ומעל חוג. הדטרמיננטה של מטריצה. מרחבים וקטוריים: תת-מרחבים, בסיסים, מימד, מרחב שורות ומרחב עמודות של מטריצה, וקטור קואורדינאטות. העתקות ליניאריות: גרעין ותמונה, אריתמטיקה של העתקות ליניאריות, ייצוג של העתקה ליניארית בעזרת מטריצה, תכונות ההצגה. אינטרפולציה שלLagrange. הדטרמיננטה כפונקצית נפח.

 • אלגברה ליניארית ב'

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10201081
  שם המרצה: ד"ר פרג' שיבאן
  דרישות קדם: אלגברה ליניארית א'
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 11:00-13:00
  שני , 13:00-15:00
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול
  קורס זה הוא המשך ישר לקורס אלגברה ליניארית א. הנושאים שנסה בקורס זה: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון מטריצות ואופרטורים. מרחבי מכפלה מעל הממשיים ומעל המרוכבים. בסיסים אורתונורמליים ותהליך Gram-Schmidt. גאומטריה של מרחבי מכפלה פנימית. פיתוח Fourier. קירוב טוב ביותר בתת-מרחב נוצר סופית. לכסון אוניטרי של אופרטורים ושל מטריצות. מטריצות הירמיטיות, מטריצות אוניטריות ומטריצות סימטריות. תבניות ביליניאריות ותבניות ריבועיות. תבניות חופפות ולכסון תבניות.

 • חדו"א: פונקציות של משתנה אחד

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10201031
  שם המרצה: ד"ר לור ברתל
  שם המתרגל: ד"ר דבורה רוס
  דרישות קדם: כלים מתמטיים למדעי המחשב (מבוא לאנליזה)
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: שני , 08:00-11:00
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול
  הקורס מציג לסטודנטים את הרעיונות המרכזיים של האנליזה ומראה איך ניתן בעזרתם לחקור תכונות של פונקציות.
  המספרים הממשיים: תכונות של הממשיים, קטעים, ערך מוחלט, חסם עליון, חסם תחתון. השוואה בין מושג המספר במתמטיקה ובתכנות.
  גבול של פונקציה: איך ניתן להבטיח כי הפלט של הפונקציה נמצא בטווח רצוי תוך שליטה בקלט? נראה איך ההגדרה הפורמאלית של הגבול היא התשובה המתמטית לבעיה החישובית הזו.
  פונקציות רציפות וגזירות בקטע: נראה מה ניתן ללמוד על פונקציה מהגבולות והנגזרת שלה. משפט ערך הביניים ומשפטי וויארשטראס. משפט רול, משפט לגרנג', חקירת פונקציות (תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, קמירות, אסימפטוטות), כלל לופיטל. פונקציות מונוטוניות. משפטים על פונקציות הפוכות, פונקציות הפוכות טריגונומטריות, פונקצית הלוגריתם והפונקציה המעריכית).
  אינטגרלים: האינטגרל המסוים, האינטגרל הלא מסוים, והקשר בניהם.

   

 • כלים מתמטיים למדעי המחשב

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10201021
  שם המרצה: ד"ר לור ברתל
  שם המתרגל: ד"ר דבורה רוס
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: שני , 10:00-13:00
  שלישי , 9:00-12:00
  רביעי , 8:30-10:00
  רביעי , 12:00-14:00
  נקודות זכות: 4

  שני - 10:00-13:00 - הרצאה א1+א2 - ד"ר לור ברתל
  שלישי - 9:00-12:00 - שעות קבלה א1+א2 - ד"ר לור ברתל
  רביעי - 8:30-10:00 - תרגול א1 - ד"ר דבורה רוס
  רביעי - 12:00-14:00 - תרגול א2 - ד"ר דבורה רוס

  זהו קורס ראשון בסדרה של קורסים מתמטיים. הוא מתמקד בכלים המתמטיים הנדרשים לתיאור אובייקטים גיאומטריים במישור ובמרחב ובמושגים הבסיסיים של פונקציות. 

  גיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב: וקטורים, מכפלה סקאלרית, מכפלה וקטורית, ישרים ומישורים. משוואות ותכונות בסיסיות של שניוניות. מספרים מרוכבים: הגדרות ותכונות בסיסיות, המישור של גאוס, הצגה קוטבית, שורשי היחידה. פונקציות: תכונות בסיסיות, גרף של פונקציה, הזזות של גרף, הרכבה של פונקציות. גבולות של פונקציה: הגדרה אינטויטיבית בעזרת דוגמאות נומריות וגרפיות, חישובים של גבולות של פונקציות רציונליות תוך שימוש בחלוקת פולינומים. נגזרת: הגדרה, משמעות וחוקי גזירה.

 • מבוא למדעי המחשב

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10204011
  שם המתרגל: ,
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 11:30-13:00
  ראשון , 13:30-16:00
  שני , 8:15-9:45
  שני , 13:00-15:00
  שני , 16:00-18:00
  שני , 17:45-20:15
  שלישי , 11:15-12:45
  נקודות זכות: 5

  ראשון - 11:30-13:00 - הרצאה א1 - ד"ר יורם ביברמן
  ראשון - 11:30-13:00 - הרצאה א2 - רחל-לאה כהנא-שפירא
  ראשון - 13:30-16:00 - סדנה א1 - מיכה ברניג
  שני - 8:15-9:45 - הרצאה א1 - ד"ר יורם ביברמן
  שני - 13:00-15:00 - תרגול א1 - מיכה ברניג
  שני - 16:00-18:00 - תרגול א2 - אמיתי בן-נון
  שני - 17:45-20:15 - סדנה א2 - אמיתי בן-נון
  שלישי - 11:15-12:45 - הרצאה א2 - רחל-לאה כהנא-שפירא

  הוראת התכנות במכללת הדסה מתפתחת בהקבלה לאבולוציה שעבר עולם התכנות: היא מתחילה בתכנות בסיסי, עוברת לתכנות פרוצידוראלי, ממנו לזה המודולארי, ולבסוף לתכנות מונחה עצמים. 

  בקורס זה נכיר את יסודות התכנות, ואת הגישה הפרוצדוראלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בשפות C/C++. כמו כן, כדרכו של קורס מבוא לתחום מדעי, נכיר על קצה המזלג סוגיות שונות בהן עוסק המדע הקרוי 'מדעי המחשב': מהו אלגוריתם? כיצד מעריכים את יעילותו? כיצד ראוי לכתוב כהלכה תכניות מחשב? כיצד מנהלת מערכת ההפעלה את הזיכרון המוקצה לתכנית? בכל בסוגיות הללו ניגע תוך שאנו פוסעים בנתיב התכנותי: כל שאלה תוצג בהקשר של תכניות להן היא רלוונטית.

  הנושאים הנלמדים: פקודות בסיסיות (קלט פלט [cin ו- cout], השמה). פקודות בקרה (תנאים ולולאות). מערכים. קבועים וטיפוסים ברי מניה. פונקציות, והשימוש בהן לכתיבת תכניות פרוצידורליות (כולל פרמטרי ערך ופרמטרי הפניה, ופונקציות המחזירות ערך). תכנות תוך שימוש ברקורסיה. קבצים. בדיקת נכונותה של תכנית. הכרות עם מספר אלגוריתמים בסיסיים (מיון בועות, מיון הכנסה, מיון מהיר, מיון מיזוג, חיפוש סדרתי, חיפוש בינארי, מגדלי האנוי, בעיית שמונה המלכות). הערכה אינטואיטיבית של זמן ריצה. אופן הקצאת הזיכרון לתכנית (על גבי המחסנית).

  אתר הקורס (כולל סילבוס מפורט)

 • מבוא לתיאוריה של מדעי המחשב

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10202021
  דרישות קדם: מתמטיקה דיסקרטית
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 09:00-12:00
  שלישי , 09:00-12:00
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול
  בקורס פרקים שונים העוסקים בנושאים בסיסיים של מדעי המחשב המודרניים. הקורס מקנה לסטודנט הצצה לתחומים השונים ובונה בסיס איתן לקראת המשך הלימודים.
  1. מושג האינסוף. מה משמעותו? האם יש יותר מאינסוף אחד? האם יש אינסוף "קטן ביותר"? האם לכל אינסוף יש אינסוף ה"גדול ממנו"? במהלך הדיון נציג את המושגים הבאים: קבוצות אינסופיות, קבוצות בנות מנייה, שיטת הליכסון של קנטור, עוצמה של קבוצת החזקה (משפט קנטור), משפט ברנשטיין-שרדר.
  2. תורת גרפים. נייצג בעיות שונות באמצעות גרפים וננסה ונפתור אותן בצורה כללית. בין השאלות שבהן נעסוק: איך ניתן להציג את מפת העולם בצורה בהירה תוך שימוש במספר קטן של צבעים? מה הטריד את Euler כאשר יצא לטייל בעירו? איך אפשר לסייע לדור הצעיר בעולם השידוכים? האם ניתן להבטיח שרשת האינטרנט תעביר הודעות במהירות, ואיך? כמה כבישים צריכה עיריית ירושלים לתחזק כדי שאפשר יהיה להגיע ברכב ממרכז העיר לכל צומת בעיר? המושגים הטכניים שבהם נפגוש כוללים את הבאים: הגדרות (קדקוד, צלע, גרף פשוט, גרף מכוון, מסילה, מעגל, מעגל פשוט, מצולע, רכיב קשירות, גרף קשיר), עץ, יער, מספר הצלעות והקדקודים בעץ, גרף מישורי, נוסחת אוילר לגרף מישורי, צביעה של גרף, מספר צביעה, שידוכים בגרפים, משפט החתונה של Hall.
  3. מבוא לתורת ההסתברות הבדידה. נבין איך מתקשרת תורת ההסתברות לפעולות יום-יומיות: איך מתכננים סקר דעת קהל ומה אמינותו? איך אפשר לשחק פוקר דרך רשת האינטרנט? האם אפשר להטיל מטבע בצורה הוגנת כאשר השותף הוא רמאי? האם סטודנט עם ממוצע ציונים גבוה יותר מאשר סטודנט אחר הוא גם סטודנט טוב יותר? האם ואיך ניתן להבטיח שרשת האינטרנט לא תקרוס כאשר קווי תקשורת אחדים ייקרעו? נפגוש במושגים המקצועיים הבאים: מרחבים בדידים, אי-תלות והסתברות מותנה, משתנים מקריים ותוחלת, התפלגות ושונות, אי-שיוויונים יסודיים.
  4. קצב גידול של פונקציות. איך קובעים שאלגוריתם מסוים יעיל יותר מאלגוריתם אחר? מה באמת אפשר לעשות עם המחשב? האם מספיק להיות תכנת טוב כדי לפתור כל בעיה? נגדיר ונעסוק במושגים הבאים: סדרי גודל של פונקציות וטורים, סימונים אסימפטוטיים, פתרון מקורב של נוסחאות נסיגה.

 • מערכות חומרה, תכנה, ותכנות בשפת סף

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10203021
  שם המרצה: דוד כהן
  דרישות קדם: מערכות ספרתיות
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 13:00-15:00
  חמישי , 12:00-14:00
  נקודות זכות: 4

  4 שעות שבועיות :
  כאשר המהירות חשובה להצלחת המערכת — במשחקים, עיבוד סרטים, ציוד רפואי, רובוטים — התאמת התוכנה לחומרת המחשב היא מרכיב קריטי בתכנון. בקורס הזה נלמד להתייחס למחשב ה- PC בשפה שלו ונכיר דרכי התערבות בין התכנות בשפת C לבין ריצת התוכנה על החומרה.
  הנושאים הנלמדים: מבוא לארגון המחשב ומיקרו-מעבדים, מבנה Von Neumann, הירארכיה של תוכנה, מבנה פקודות ושפת מכונה, אוגרים, שיטות מיעון, מחסנית, פסיקות, ניהול זיכרון. סקירה על המעבד 8086: תכנות בשפת סף, תרגום לשפת מכונה, מבנה תוכניות ריצה. שירותי מערכת הפעלה: קריאה ממקלדת, הצגה על מסך, גישה לקבצים, טעינה והפעלה של תוכניות. ניתוח תוכניות בשפת C אחרי קומפילציה: מסגרת נתונים, משתנים דינמיים, פונקציות, העברת פרמטרים, רקורסיה. סקירה על IA-32 (מבנה למעבדי Intel 32/64-bit), תכנות בשפת סף 32-bit בסביבת לינוקס, חיבור פונקציות שפת סף לתוכניות שפת C.

   

 • מערכות ספרתיות

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10203011
  שם המרצה: ד"ר שמחה רוזן
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: רביעי , 12:00-14:00
  רביעי , 8:30-10:00
  חמישי , 11:00-13:00
  חמישי , 13:00-15:00
  נקודות זכות: 4

  4 שעות שבועיות הרצאה

  רביעי - 8:30-10:00 - א2
  רביעי - 12:00-14:00 - א1
  חמישי - 11:00-13:00 - א1
  חמישי - 13:00-15:00 - א2

  כיצד נשמר מידע במחשב? איך המחשב מבצע פעולות בסיסיות? בַקורס נכיר את אבני הבניין היסודיות של מערכות ממוחשבות. נלמד כיצד מידע מיוצג באופן בינארי ומיהם השערים הלוגיים הבסיסיים המאפשרים לנו לעבד מידע מכל סוג: מספרים, אותיות, מוסיקה, תמונות ועוד.

  בקורס יילמדו הנושאים הבאים: מספרים בינאריים ומערכות בינאריות: ייצוג מספרים בבסיסים שונים, ייצוג מספרים בשיטה הבינארית. ייצוג מספרים משלימים. שערים לוגיים. אלגברה בוליאנית ומשפטים בסיסיים. פונקציות בוליאניות: הצגה קנונית, הצגה סטנדרטית. לוגיקה צירופית: יחידות חשבון. לוגיקה סדרתית: יחידות זיכרון ותזמון.

   

 • מתמטיקה דיסקרטית

  מדעי המחשב | שנה א’ | חובה
  קוד הקורס: 10202011
  שם המתרגל:
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 8:30-11:00
  שלישי , 15:00-17:00
  רביעי , 10:30-11:45
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול

  ראשון - 8:30-11:00 - הרצאה א1+א2 - ד"ר ערן לונדון
  שלישי - 15:00-17:00 - תרגול א1+א2 - מיכל בלאסן
  רביעי - 10:30-11:45 - הרצאה א1+א2 - ד"ר ערן לונדון

  הקורס מתחיל ביסודות השפה המתמטית ומציג את כללי המשחק ואת המושגים הבסיסיים של לימודי המתמטיקה בפרט והתיאוריה של מדעי המחשב בכלל.

  הפרק הראשון, לוגיקה מתמטית מבהיר מהו פסוק מתמטי ומהו משפט מתמטי, מהי הוכחה מתמטית, ומהן דרכים אפשריות לבניית הוכחה. הפרק כולל את הנושאים הבאים: מבוא, תחשיב הפסוקים, הקשרים הלוגיים, שקילות לוגית, טאוטולוגיות וסתירות, הוכחה בדרך השלילה, קבוצות שלמות של קשרים, פסוקים בצורת CNF ובצורת DNF. תחשיב היחסים, הכמתים הלוגיים, שקילות לוגית.

  הפרק השני, תורת הקבוצות עוסק במושג המרכזי של הקורס ובשילובים שונים בין קבוצות. תחילה נראה שלא כל ביטוי מגדיר קבוצה (פרדוקס הספר). אחר-כך נעסוק במושגים הבסיסיים ובפעולות הבסיסיות (קבוצה, איבר, תת-קבוצה, קבוצת החזקה, קבוצה אוניברסאלית, חיתוך, איחוד, משלים, הפרש סימטרי, מכפלה קרטזית). נייצג קבוצות בכלים גרפיים באמצעות דיאגרמות וון.

  הפרק יחסים בינאריים פותח צוהר למספר כיוונים מרכזיים בלימודי המתמטיקה: הוא מאפשר להגדיר את יחס השקילות, את יחס הסדר (ומתוכו את מושג האינדוקציה) ואת הפונקציה (גרף של פונקציה, טווח, תחום, פונקציה חד-חד-ערכית, פונקציה על, הרכבה של פונקציות, פונקציה הפיכה, תמורות, פונקציות אופייניות). המושגים הללו גם יאפשרו לנו להגדיר גודל של קבוצה.

  בפרק קומבינטוריקה נעסוק בגדלים של קבוצות. נבין איך ילד יודע למנות (ולחשב גודל של קבוצה) ובעקבותיו נעשה זאת גם אנו. נפגוש בעקרון שובך היונים ונחשב את מספר הדרכים שבהן יכול שומר המעילים במלתחת התיאטרון להשיב לקבוצת אנשים את מעיליהם כך שלא יהיה אפילו חבר אחד בקבוצה שיחזור הביתה עם מעילו שלו (שיטות מנייה, משפט הבינום, זהויות קומבינטוריות, עיקרון ההכלה וההדחה).