ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
  • צילום וידאו ב

    תקשורת צילומית | שנה ב’ | חובה
    שם המרצה: בנימין כהן
    סמסטר א' , שנה ב’
    נקודות זכות: 2