ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
  • אנתרופולוגיה חזותית

    תקשורת צילומית | שנה א’ | חובה
    שם המרצה: יוסף גלנטי
    סמסטר א' , שנה א’
    נקודות זכות: 2