מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אתיקה בתקשורת חזותית

  עוד על תקשורת צילומית | שנה ד’ | חובה
  קוד הקורס: 00601644
  שם המרצה:
  סמסטר א' , שנה ד’
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס: 

  הקורס יעסוק בשאלות האתיות המתעוררות בנוגע ליחסים חברתיים בסביבה הנתונה לתיווכם של אמצעי התקשורת. במהלך הקורס נפרק את המודלים התקשורתיים המוכרים ונבחן את ההיבטים האתיים הנוגעים לכל מרכיב במודל. לאחר שנערוך היכרות ראשונית עם שאלות בפילוסופיה של המוסר, נבחן את הזירה התקשורתית ביחס להיבטים אלו. כך, לדוגמא, נשאל מהי האחריות שיש ליצרני תוכן וצרכני תוכן (עיתונאים, צלמים, מפיקים, פרסומאים, אזרחים) ביחס לקהילה שבתוכה הם פועלים, ביחס לתכנים המופקים והמופצים וביחס לטכנולוגיה המשמשת להפצת התכנים; מהי התכלית של איסוף מידע והפצתו; ומה ראוי ולא ראוי בייצור ייצוגים וצריכתם על ידי קהלים שונים. במהלך הקורס, נערוך היכרות עם התקנונים האתיים בישראל, תוך התייחסות למקרי בוחן תקשורתיים מהעבר ומההווה.