ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • סטודיו טכנולוגיה 1

  עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | שנה ב’ | חובה
  קוד הקורס: 00903132
  שם המרצה:
  הערכת הקורס: תהליך, תרגילים ועבודות ביניים 40%, פרויקט מסכם 60%.
  סמסטר א' , שנה ב’
  נקודות זכות: 2.5

  בקורס זה יתקיים המפגש הראשון בין טכנולוגיות ליצור סדרתי, נלמד ונכיר את המשמעויות של סדרה קטנה, מה הטכנולוגיות המאפיינות סדרות קטנות, ואיזה אפשרויות עיצוביות גלומות בטכנולוגיות אלו. בנוסף, נלמד מה המגבלות או היתרונות של טכנולוגיות וחומרים אל מול סדרת היצור וכיצד ניתן לבחור טכנולוגיה נכונה וכדאית למוצר. במהלך הקורס נעמוד בקשר רציף עם בעלי מקצוע מתחומים שונים נלמד מניסיונם, ונתרגל עבודה איתם ומולם.
  הקורס הינו קורס מעשי ומחייב התנסות ותעייה וילווה בפרויקטים בהם הסטודנט יתנסה בטכנולוגיות ובמתודולוגיות הנלמדות.