ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • מבוא לאנתרופולוגיה

  עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | שנה ב’ | חובה
  קוד הקורס: 00903242
  הערכת הקורס: עבודה מחקרית, אתנוגרפית ועיצוב מוצר (ברמת הדמית תלת-מימד)
  סמסטר א' , שנה ב’
  נקודות זכות: 2

  במהלך הקורס יוצגו גישות תיאורטיות שונות ומושגי יסוד באנתרופולוגיה. ייושם דגש על הכרת הכלים המוצעים על-ידי האנתרופולוגיה לפענוח השפה התרבותית, והכרת היתרונות והחסרונות בשימוש בכלים אלה. בנוסף הקורס יעסוק בפיתוח יכולת התבוננות בתחומי חיי היום יום השונים באמצעות הכלים הנ”ל. לבסוף, הסטודנטים יעצבו מוצר על פי נתונים אסתטיים, פונקציונאליים וחומריים שנמסרו להם על-ידי הנחקרים בשדה המחקר. ההתמקדות המחקרית בקבוצה תרבותית-חברתית מסוימת תתרגל את הסטודנטים באתנוגרפיה עיצובית. (Design Ethnography)