ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • מתודולוגיה

  עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | שנה ב’ | חובה
  קוד הקורס: 00902013
  שם המרצה: פרופ' קני סגל
  שם המתרגל: אבי פייביש
  הערכת הקורס: הגשת ביניים 20%, הגשה סופית 50%, תהליך 30%.
  סמסטר ב' , שנה ב’
  נקודות זכות: 4

   לימוד וגיבוש שיטות ותהליכי עבודה, תוך התאמת שיטה לצורכי הפרויקט. יגובשו תהליכי תכנון ובניית אפיון למוצר. במהלך הקורס ייושם דגש על פיתוח התהליך האישי של הסטודנט, ככלי בסיסי להמשך התפתחותו בחיים המקצועיים.