ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • סטודיו פלסטיקה

  עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | בחירה
  קוד הקורס: 00903473
  שם המרצה: אבי כהן
  הערכת הקורס: תהליך 40%, הגשה מסכמת 60%.
  סמסטר ב'
  נקודות זכות: 2

  הקורס יעסוק בלימוד טכנולוגיות ייצור שונות מתחום הפלסטיק, הכרת חומרים שונים וסיווגם לפי השימוש. המוקד יהיה בטכנולוגיה של הזרקת פלסטיק ולימוד כל הכללים על מנת לתכנן מוצר נכון ואפקטיבי מבחינת שיקולי העלות והייצור תוך שמירה על הערכים החשובים לנו כמעצבים ולא כמהנדסים. הלימוד יהיה תיאורטי, ובנוסף במהלך הקורס יעוצב ויתוכנן מוצר פלסטיק לפרטיו עד לרמת אב טיפוס מתפקד.