ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
  • סטודיו פרויקט גמר (שנתי)

    עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | שנה ד’ | חובה
    סמסטר א' וב' , שנה ד’
    נקודות זכות: 10

    פרויקט הגמר מהווה סיכום של היכולות ההגותיות והעיצוביות שנרכשו במהלך הלימודים. הסטודנטים יידרשו לאינטגרציה ויישום של יכולות מחקר, גיבוש קונספט, ופיתוח עיצובי בטריטוריה שתבחר על-ידם. מעבר לכך, יידרשו הסטודנטים לפעול מתוך נקיטת עמדה אישית וברורה, ומתוך מודעות מוגברת לזירה המקצועית, החברתית, והאתית בה הם פועלים. יצופה מן הסטודנט לפעול מתוך מודעות לעבר ולמורשת של התחום, בבד בבד עם מודעות לסוגיות עדכניות של חדשנות, עתידנות, חתרנות וביקורת העיצוב. יושם דגש על הגישה המכלילה ככלי אסטרטגי למינוף תהליך העיצוב ולפיתוח מוצרים לטובת כלל המשתמשים.