ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • סטודיו ראשי-עיצוב וחברה- עץ בתרבויות

  עיצוב תעשייתי מכליל, החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי | שנה ד’ | חובה
  קוד הקורס: 00903584
  הערכת הקורס: פרוייקט מסכם 100%
  סמסטר א' , שנה ד’
  נקודות זכות: 4

   הקורס יעסוק במחקר של המשמעויות תרבותיות והשימושים השונים בעץ ביפן אפריקה ואמריקה
  במהלך הקורס יינתנו הרצאות המכסות את ההתפתחויות של תרבויות אלו מההיבט החומרי בדגש על השימוש בעץ. מטרת הקורס היא לבצע פרויקט המבטא ניתוח והבנה של המשמעויות התרבותיות בראי אישי של כל סטודנט ע”י ביטויים של מעברים בין הסימבוליזם התרבותי שהתפתח בכל מדינה. במוסף יהיה על הסטודנט לנתח את הסביבה הפונקציונאלית בקונטקסט תרבותי תוך ניסיון ליישם הבנה זו בפרויקט.