הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אנתרופולוגיה חברה ותרבות

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800071
  שם המרצה: ד"ר מיה כהנוב
  הערכת הקורס: מטלה 30%, מבחן מסכם 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:15-13:45
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  מטרת הקורס: הקורס יעמיק את ההיכרות עם החשיבה והמחקר האנתרופולוגיים בהקשר של ניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות שונות. נתמקד במספר תחומי מחקר בעלי רלבנטיות מיוחדת להקשר הישראלי. כך למשל, נתוודע לאנתרופולוגיה של המקום, אנתרופולוגיה של הזיכרון, אנתרופולוגיה של ספורט; של אוכל , של פוליטיקה, חינוך עוד.
  עם סיום הקורס יוכלו הסטודנטים:
  - להשתמש בתיאוריות אלה כדי לנתח תהליכים חברתיים
  - להתבונן בתחומי חיי היום יום באמצעות הכלים המוצעים על ידי האנתרופולוגיה
  - לפתח חשיבה ביקורתית בשאלות תיאורטיות ובסוגיות עכשוויות

 • הבדלים ויחסים בין המינים - מדעי ההתנהגות

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800192
  הערכת הקורס: מטלה 30%, בחינה סופית 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:00-13:30
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  הקורס משלב גישות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, תרבותיות, כלכליות, ביולוגיות ופוליטיות לניתוח ולהבנת ההבדלים והיחסים בין גברים לנשים והתמורות המרכזיות שחלו בהם.

  בקורס יוצגו  כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה ולניתוח של היבטים מרכזיים הנוגעים בסוגיית המין והמגדר בחברה ובתפקודם של נשים וגברים במסגרות ובמצבים חברתיים שונים. תיבחן הזיקה בין מין ומגדר לבין תחומים כמו: זהות, חינוך, זוגיות ומשפחה, קריירה ותעסוקה  ותקשורת.

 • הורות בראיה רב-תחומית

  שנה ב’
  קוד הקורס: 110800182
  שם המרצה: ד"ר דריה מעוז
  הערכת הקורס: 2 מטלות - 50% כל אחת
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה ב’
  יום ושעה: שלישי , 11:00-13:30
  נקודות זכות: 3.0

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  קורס אינטרדיסציפלינרי זה יעלה סוגיות הקשורות להורות מתחום הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, התרבות והמגדר ויכיר לסטודנטים סגנונות הורים שונים, הורות בתרבויות ובקבוצות שונות, תפקוד הורי, חוויות הורות ועוד. ננסה להעניק תשובות לשאלות כגון: כיצד אמהות ואבהות נחווים בהקשרים תרבותיים וחברתיים שונים? כיצד הוצגו במקורות היהודיים? האם ובאיזה אופן האמהות והאבהות הם מנגנון תרבותי ומוסד חברתי? מהן הנורמות והציפיות  החברתיות שבבסיס תפקיד ההורות, וכיצד הן משתנות בין חברות ותקופות? ועוד

  תפוקות למידה:
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  א. לנתח את מוסד ההורות מהיבטים שונים שלו
  ב. להכיר מקרוב הורות בחברות ותרבויות שונות
  ג. לערוך ריאיון איכותני
  ד. לתפוס תהליכים ותופעות בתחום ההורות

 • העידן החדש במבט רב תרבותי

  שנה ג’
  קוד הקורס: 110800113
  שם המרצה:
  הערכת הקורס: רפרט 40%, עבודת סיכום 60%, בונוס עד 10%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה ג’
  יום ושעה: ראשון , 12:00-14:30
  נקודות זכות: 3.0

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  העידן החדש (ניו אייג') הוא מושג המתאר תורות, אמונות ופרקטיקות רוחניות וסמי-דתיות אקלקטיות, הלקוחות מדתות רשמיות ופגאניות ומסורות מזרחיות ומערביות. העידן החדש התפתח בעולם המערבי במחצית השנייה של המאה העשרים  והוא מציע אלטרנטיבה לצורות חשיבה, תפיסה, חקר האמת, ואף הרפואה והמדע. לישראל הגיעה התופעה בשנות השמונים של המאה העשרים ומאז היא תופסת מקום מרכזי בחברה, תוך שהיא חודרת לכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה – ובכללם דתיים וחילונים, עשירים ועניים, מזרחים ואשכנזים. בקורס נדון באספקטים ומופעים שונים של הרוחניות של העידן החדש – כתות, פילוסופיות מזרחיות, תקשור, פסטיבלים, ישובים,  ספרות, מדיה, חיפוש עצמי, מיסטיקה יהודית, צדיקים, מקובלים וקמיעות, תרמילאות ורפואה משלימה.                 

  נדון בהיבטים סוציולוגיים של העידן החדש, נלמד מחקרים שנעשו על התופעה, בדגש על החברה הישראלית, וננתח את הרוחניות, המיסטיקה ומופעיה בכלים סוציולוגיים.
  1. להכיר ולהבין היטב את ספרות המחקר בנושא לגווניה, ולפתח על בסיס זה רעיונות למחקרי המשך. בדרך זו תתאפשר התפתחות אישית מבחינה אקדמית לתארים מתקדמים, לצד תרומה למצב המחקר בתחום.
  2. ליישם מתוך העולה מן החומר הנלמד בקורס תובנות ודרכי חשיבה יצירתיות לפתרון קונפליקטים ואתגרים בסביבה התעסוקתית.
  3. לפתח מן החומר הנלמד מסקנות לגבי ההתפתחויות הצפויות, תוך מחשבה על סוגיות ליבה עדכניות, צורכי הזמן והחברה, אתגרי המשק והתעשייה, ולהצביע על מגמות ועל תהליכים עתידיים אפשריים.
  4. לזהות מצבי סיכון וניצול למשל בקרב כתות פוגעניות, על מנת לתרום למאבק החברתי למיגור תופעות אלו.

 • יזמות עסקית

  קוד הקורס: 170001541
  הערכת הקורס: הצגת מיזם בכיתה, השתתפות פעילה ומטלות נוספות
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: שני , 17:00-19:30
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  תקציר הקורס:

  הקורס מעניק לסטודנטים הזדמנות ייחודית להתנסות בתהליך היזמות בסביבה אקדמית. צוותים של סטודנטים מהחוגים השונים יאתרו אתגרי שוק, יאמתו את צרכיו של הלקוח, יזהו את השוק בו הם פועלים, יבצעו הערכה של סיכוי מול סיכון ויכינו מודל עסקי ליישום הרעיון.

  הקורס יציג תיאוריות הקשורות בחדשנות ויזמות ביחד עם מידע יישומי לבחינת רעיונות יזמיים. הסטודנטים ינתחו את השוק ומאפייניו, יזהו פתרונות חלופיים ויפתחו מודל עסקי עבור הפתרון המוצע. הסטודנטים יפגשו עו"ד פטנטים וקניין רוחני וירחיבו את הבנתם לגבי ההיבט המשפטי של המיזם. בסיום הקורס, הסטודנטים יכינו מצגת עבור משקיעים פוטנציאליים ותוכנית עסקית עבור המיזם.

  דרישות הקורס:

  נוכחות: נוכחות מומלצת מאד בשיעור ראשון לצורך הסבר על הקורס. נוכחות חובה עם מצלמות פתוחות בפגישות אישיות עם הצוותים ובמצגת סיום.

  מטלה 1: הגשת משימת זיהוי הזדמנויות – תיאור 2 רעיונות יזמיים והערכתם (בקבוצות) – 20%

  מטלה 2: מיפוי ההזדמנויות על גבי מטריצת הערך (בקבוצות) – 15%

  מטלה 3: הצגת המיזם בפני חברי הכיתה – תוך התייחסות לכל שלבי המיזם, מהרעיון הראשוני ועד ליישומו, בניית מודל עסקי - עבודה בקבוצות עם ציון אישי לכל סטודנט – 30%

  מטלה 4: רפלקציה אישית – ניתוח תהליך היזמות, תוך התייחסות לאתגרים השונים, בשלבי הייזום השונים ובאינטגרציה עם הספרות האקדמית (עבודה אישית) – 35%

   

  ציון עובר: 55

   *יתכנו שינויים, הסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.