הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אנתרופולוגיה חברה ותרבות

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800071
  שם המרצה: ד"ר מיה כהנוב
  הערכת הקורס: מטלה 30%, מבחן מסכם 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:15-13:45
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  מטרת הקורס: הקורס יעמיק את ההיכרות עם החשיבה והמחקר האנתרופולוגיים בהקשר של ניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות שונות. נתמקד במספר תחומי מחקר בעלי רלבנטיות מיוחדת להקשר הישראלי. כך למשל, נתוודע לאנתרופולוגיה של המקום, אנתרופולוגיה של הזיכרון, אנתרופולוגיה של ספורט; של אוכל , של פוליטיקה, חינוך עוד.
  עם סיום הקורס יוכלו הסטודנטים:
  - להשתמש בתיאוריות אלה כדי לנתח תהליכים חברתיים
  - להתבונן בתחומי חיי היום יום באמצעות הכלים המוצעים על ידי האנתרופולוגיה
  - לפתח חשיבה ביקורתית בשאלות תיאורטיות ובסוגיות עכשוויות

 • הבדלים ויחסים בין המינים - מדעי ההתנהגות

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800192
  הערכת הקורס: מטלה 30%, בחינה סופית 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:00-13:30
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  הקורס משלב גישות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, תרבותיות, כלכליות, ביולוגיות ופוליטיות לניתוח ולהבנת ההבדלים והיחסים בין גברים לנשים והתמורות המרכזיות שחלו בהם.

  בקורס יוצגו  כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה ולניתוח של היבטים מרכזיים הנוגעים בסוגיית המין והמגדר בחברה ובתפקודם של נשים וגברים במסגרות ובמצבים חברתיים שונים. תיבחן הזיקה בין מין ומגדר לבין תחומים כמו: זהות, חינוך, זוגיות ומשפחה, קריירה ותעסוקה  ותקשורת.

 • הורות בראיה רב-תחומית

  שנה ב’
  קוד הקורס: 110800182
  שם המרצה: ד"ר דריה מעוז
  הערכת הקורס: 2 מטלות - 50% כל אחת
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג למדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה ב’
  יום ושעה: שלישי , 11:00-13:30
  נקודות זכות: 3.0

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  קורס אינטרדיסציפלינרי זה יעלה סוגיות הקשורות להורות מתחום הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, התרבות והמגדר ויכיר לסטודנטים סגנונות הורים שונים, הורות בתרבויות ובקבוצות שונות, תפקוד הורי, חוויות הורות ועוד. ננסה להעניק תשובות לשאלות כגון: כיצד אמהות ואבהות נחווים בהקשרים תרבותיים וחברתיים שונים? כיצד הוצגו במקורות היהודיים? האם ובאיזה אופן האמהות והאבהות הם מנגנון תרבותי ומוסד חברתי? מהן הנורמות והציפיות  החברתיות שבבסיס תפקיד ההורות, וכיצד הן משתנות בין חברות ותקופות? ועוד

  תפוקות למידה:
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  א. לנתח את מוסד ההורות מהיבטים שונים שלו
  ב. להכיר מקרוב הורות בחברות ותרבויות שונות
  ג. לערוך ריאיון איכותני
  ד. לתפוס תהליכים ותופעות בתחום ההורות

 • יזמות עסקית

  קוד הקורס: 170001541
  הערכת הקורס: הצגת מיזם בכיתה, השתתפות פעילה ומטלות נוספות
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: שני , 17:00-19:30
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  תקציר הקורס:

  הקורס מעניק לסטודנטים הזדמנות ייחודית להתנסות בתהליך היזמות בסביבה אקדמית. צוותים של סטודנטים מהחוגים השונים יאתרו אתגרי שוק, יאמתו את צרכיו של הלקוח, יזהו את השוק בו הם פועלים, יבצעו הערכה של סיכוי מול סיכון ויכינו מודל עסקי ליישום הרעיון.

  הקורס יציג תיאוריות הקשורות בחדשנות ויזמות ביחד עם מידע יישומי לבחינת רעיונות יזמיים. הסטודנטים ינתחו את השוק ומאפייניו, יזהו פתרונות חלופיים ויפתחו מודל עסקי עבור הפתרון המוצע. הסטודנטים יפגשו עו"ד פטנטים וקניין רוחני וירחיבו את הבנתם לגבי ההיבט המשפטי של המיזם. בסיום הקורס, הסטודנטים יכינו מצגת עבור משקיעים פוטנציאליים ותוכנית עסקית עבור המיזם.

  דרישות הקורס:

  נוכחות: נוכחות מומלצת מאד בשיעור ראשון לצורך הסבר על הקורס. נוכחות חובה עם מצלמות פתוחות בפגישות אישיות עם הצוותים ובמצגת סיום.

  מטלה 1: הגשת משימת זיהוי הזדמנויות – תיאור 2 רעיונות יזמיים והערכתם (בקבוצות) – 20%

  מטלה 2: מיפוי ההזדמנויות על גבי מטריצת הערך (בקבוצות) – 15%

  מטלה 3: הצגת המיזם בפני חברי הכיתה – תוך התייחסות לכל שלבי המיזם, מהרעיון הראשוני ועד ליישומו, בניית מודל עסקי - עבודה בקבוצות עם ציון אישי לכל סטודנט – 30%

  מטלה 4: רפלקציה אישית – ניתוח תהליך היזמות, תוך התייחסות לאתגרים השונים, בשלבי הייזום השונים ובאינטגרציה עם הספרות האקדמית (עבודה אישית) – 35%

   

  ציון עובר: 55

   *יתכנו שינויים, הסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.

 • אנטומיה כללית

  שנה א’
  קוד הקורס: 100404011
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  הקורס באחריות: החוג לאופטומטריה
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 9:00-10:30
  שלישי , 11:00-12:30
  נקודות זכות: 4

  מטרות הקורס: הכרת יחידות המבנה של הגוף ברמת הארגון השונות - תאים רקמות אברים ומערכות והבנת הקשר בין המבנה והפעולה.
  פרקי הקורס כוללים את לימוד מבנה התא על אברוניו השונים ואופן פעולתם, סוגי הרקמות בגוף ומאפייניהם התאיים והחוץ תאיים.
  כמו כן נלמדים פרטי המבנה והפעולה של חלק ממערכות הגוף: מערכת השלד - עצמות ומפרקים. מערכת השרירים - עם דגש על מנגנון ההתכווצות. מערכת העיכול ואבריה כולל תהליכי העיכול הפיסיקלי והכימי. מערכת הלב וכלי הדם כולל מבנה הלב וכלי הדם והמערכת הלימפתית. מערכת הנשימה - מבנה הריאות ותהליכי האוורור ושחלוף הגזים.