ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אנתרופולוגיה חברתית

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800071
  הערכת הקורס: מטלה 30%, מבחן מסכם 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: מדעי ההתנהגות
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:30-14:00
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  מטרת הקורס: היכרות עם מרכיבי התרבות כמערכת המארגנת את ההוויה האנושית, תוך פענוח השפה התרבותית ועל הקשר בין מערכת זו לבין מוסדות חברתיים אחרים. תילמדנה גישות תיאורטיות מרכזיות באנתרופולגיה קלאסית ועכשווית. 

 • הפסיכולוגיה של הספורט

  קוד הקורס: 170001091
  הערכת הקורס: מבחן מסכם: 67%, פרויקט גמר- חקר מקרה: 33%
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: שלישי , 19:00-20:30
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  תיאור הקורס:

  הפסיכולוגיה של ספורט הינו תחום העוסק בהיבטים המנטליים של פעילות שיא.(Peak performance) הקורס יסקור את הגישות התיאורטיות השונות והמחקר העוסק בפעילות הספורטיבית מן ההיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים, כגון: התנהגות היחיד והקבוצה, מאפייני אישיות של העוסקים בספורט, מוטיבציה לעיסוק בספורט, מנהיגות בספורט, התמודדות עם לחץ ושחיקה, ספורט ומגדר ועוד.

   

  דרישות הקורס:

  מבחן מסכם בסיום הסמסטר – 67% מהציון

  פרויקט גמר: חקר מקרה - ניתוח תהליך קבוצתי/ספורטאי מההיבט הפסיכולוגי – עבודה בהיקף 5 עמודים.

   נוכחות לפחות 80% - חובה

  ציון עובר בקורס: 55

    

  *יתכנו שינויים והסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.

   

 • 70 פנים לישראל: תרבויות מסורות ודתות – מהקראים ועד הצ'רקסים - מתוקשב

  קוד הקורס: 170001301
  שם המרצה: ד"ר ברם חן
  הערכת הקורס: מטלת סיכום: 50%, מטלת אמצע: 20%, השתתפות בדיונים: 30%, בונוס עד 10%
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: מתוקשב ,
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  בקורס נערוך הכרה עם קבוצות תרבותיות ודתיות שונות החיות בישראל, ובמקביל לזהותן הישראלית משמרות מסורות וזהויות עתיקות וייחודיות. נתמקד בקבוצות קטנות השומרות בקנאות על זהותן -  ובה בעת משתלבות בחברה הישראלית, ונדון גם ביחסים בין קבוצות אלה לסביבתן. נלמד על: קראים | שומרונים | סובוטניקים ו'גרים' |  צ'רקסים | דרוזים | בהאים | מארונים | אחמדים | משיחיים | עלאווים | ארמנים |  ועוד. נלמד על סמלים, טקסים ומרכיבי זהות מיוחדים – ובה בעת נדון גם באתגר הכפול של שמירה על זהות ייחודית תוך השתלבות בחברה וכינון זהות ישראלית. 
  הקורס מועבר בצורה וירטואלית, ויכלול קריאה של חומרים שונים, צפיה בסרטונים, השתתפות בפורומים וכתיבת תגובות על עבודות של חברים לקורס, וכן הרצאות ומפגשים וירטואליים שעליהם יינתן מידע נוסף בהמשך. הקורס יכלול פגישת מבוא ופגישת סיכום בכיתה שההשתתפות בהן היא חובה. 

  הקורס יפגיש את הסטודנטים עם קבוצות מיעוט קטנות בישראל, וייתן כלים לדון בקבוצות אלה תוך הכרות עם ספרות מחקרית מתחומי האנתרופולוגיה, חקר הדתות, חקר המזרח התיכון וחקר החברה הישראלית.  נבחן סוגים שונים של קבוצות ונבין את ההבדלים ביניהן: מיעוטים לאומיים, מיעוטים דתיים ותרבותיים למיניהם (למשל: קבוצות אתנו – דתיות כגון הדרוזים, שייכות לדת עולמית כגון הבהאים, זרם בדת קיימת עם ייחוד ליטורגי-תרבותי - המרונים). נבחן את הזיקה בין סוגים שונים של מיעוטים לחברת הרוב ולמדינה ולקבוצות וזרמים אחרים בחברה. נדון בתרומה של קיום זהויות מרובות לכינון חברה מגוונת ורב- תרבותית, וגם באתגרים הכרוכים בכך.

  דרישות הקורס:

  1. סקירה אודות אחת הקבוצות הנלמדות – 50%

  2. סקירה אודות קבוצה נוספת – 20%

  3. השתתפות בדיונים מקוונים – 30%

  4. תוספות בונוס (לא חובה) – עד 10%

  5. נוכחות חובה בשיעור פרונטלי אחד

   

  ציון עובר: 55

  *יתכנו שינויים, הסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.

 • הבדלים ויחסים בין המינים - מדעי ההתנהגות

  שנה ב’
  קוד הקורס: 110800192
  שם המרצה: ד"ר מעוז דריה
  הערכת הקורס: מטלה 20%, בחינה סופית 80%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: מדעי ההתנהגות
  סמסטר ב' , שנה ב’
  יום ושעה: שלישי , 12:00-15:00
  נקודות זכות: 3

  מטרת הקורס : הקורס משלב גישות פסיכולוגיות, אבולוציוניות, סוציולוגיות, אנתרופולוגיות, כלכליות וביולוגיות לניתוח ולהבנת היחסים בין גברים לנשים. בקורס נבחן את ההבדלים בין גברים לנשים – הפיזיולוגיים, המגדריים והפסיכולוגיים, ואת הסיבות להיווצרותם; נבדוק כיצד אנו בוחרים בני זוג ומה משפיע על כך; ננתח את דפוס ההתקשרות בין גברים ונשים; נבחן את ההיבטים הרגשיים, הפסיכולוגיים, הפיסיים וההורמונאליים של ההתאהבות ושל האהבה; נדון בשאלה מהו קשר זוגי יציב ובריא על פי המחקרים וכיצד אפשר להגיע אליו; נדון בתפיסות הורות ובאופן חלוקת התפקידים בבית, ולבסוף נבחן היבטים שונים הקשורים  לפרידה ולגירושין. הקורס ישלב הצגה תיאורטית ואינטרדיסציפלינרית של ממצאי מחקרים עם תובנות אופרטיביות לשיפור היכולת הזוגית. 

 • הורות בראיה רב-תחומית

  שנה ב’
  קוד הקורס: 110800182
  שם המרצה: ד"ר מעוז דריה
  הערכת הקורס: מטלה 1: 40%, מטלה 2: 60%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: מדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה ב’
  יום ושעה: שלישי , 10:30-13:00
  נקודות זכות: 3

  מטרות הקורס: קורס אינטרדיסציפלינרי זה יעלה סוגיות הקשורות להורות מתחום הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, התרבות והמגדר וינסה להעניק תשובות לשאלות כגון: כיצד אמהות ואבהות נחווים בהקשרים תרבותיים וחברתיים שונים? כיצד הוצגו במקורות היהודיים? האם ובאיזה אופן האמהות והאבהות הם מנגנון תרבותי ומוסד חברתי? מהן הנורמות והציפיות החברתיות שבבסיס תפקיד ההורות, וכיצד הן משתנות בין חברות ותקופות? מה הוא אינסטינקט אימהי? האם הוא קיים גם אצל האב? האם יש חוויה אימהית ייחודית והאם ההורות נחווית באופן שונה אצל אבות? מה מקומם של האבות במארג המשפחתי, והאם קיים אכן אב חדש? מה הם המיתוסים החברתיים הקשורים לאמהות ולאבהות? מה מקומה של הזהות ההורית בתוך שלל הזהויות האחרות של האדם (זוגיות, קריירה ועוד) וכיצד הוא משלב ביניהם? על נושאים אלה ועוד נעמוד בקורס, תוך התמקדות בהורות בחברה הישראלית.