מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אנתרופולוגיה חברה ותרבות

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800071
  שם המרצה: ד"ר מיה כהנוב
  הערכת הקורס: מטלה 30%, מבחן מסכם 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג לעוד על מדעי ההתנהגות
  סמסטר ב' , שנה א’
  יום ושעה: חמישי , 11:15-13:45
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  מטרת הקורס: הקורס יעמיק את ההיכרות עם החשיבה והמחקר האנתרופולוגיים בהקשר של ניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות שונות. נתמקד במספר תחומי מחקר בעלי רלבנטיות מיוחדת להקשר הישראלי. כך למשל, נתוודע לאנתרופולוגיה של המקום, אנתרופולוגיה של הזיכרון, אנתרופולוגיה של ספורט; של אוכל , של פוליטיקה, חינוך עוד.
  עם סיום הקורס יוכלו הסטודנטים:
  - להשתמש בתיאוריות אלה כדי לנתח תהליכים חברתיים
  - להתבונן בתחומי חיי היום יום באמצעות הכלים המוצעים על ידי האנתרופולוגיה
  - לפתח חשיבה ביקורתית בשאלות תיאורטיות ובסוגיות עכשוויות

 • הפסיכולוגיה של הספורט

  קוד הקורס: 170001091
  הערכת הקורס: מבחן מסכם: 67%, פרויקט גמר- חקר מקרה: 33%
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: שלישי , 19:00-20:30
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  תיאור הקורס:

  הפסיכולוגיה של ספורט הינו תחום העוסק בהיבטים המנטליים של פעילות שיא.(Peak performance) הקורס יסקור את הגישות התיאורטיות השונות והמחקר העוסק בפעילות הספורטיבית מן ההיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים, כגון: התנהגות היחיד והקבוצה, מאפייני אישיות של העוסקים בספורט, מוטיבציה לעיסוק בספורט, מנהיגות בספורט, התמודדות עם לחץ ושחיקה, ספורט ומגדר ועוד.

   

  דרישות הקורס:

  מבחן מסכם בסיום הסמסטר – 67% מהציון

  פרויקט גמר: חקר מקרה - ניתוח תהליך קבוצתי/ספורטאי מההיבט הפסיכולוגי – עבודה בהיקף 5 עמודים.

   נוכחות לפחות 80% - חובה

  ציון עובר בקורס: 55

    

  *יתכנו שינויים והסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.

   

 • 70 פנים לישראל: תרבויות מסורות ודתות – מהקראים ועד הצ'רקסים - מתוקשב

  קוד הקורס: 170001301
  שם המרצה: ד"ר חן ברם
  הערכת הקורס: ארבע מטלות אמצע: 80%, השתתפות פעילה בפורום: 20%, בונוס עד 10%
  דרישות קדם: אין
  סמסטר א'
  יום ושעה: מתוקשב ,
  נקודות זכות: 3 נ"ז

  בקורס נערוך הכרה עם קבוצות תרבותיות ודתיות שונות החיות בישראל, ובמקביל לזהותן הישראלית משמרות מסורות וזהויות עתיקות וייחודיות. נתמקד בקבוצות קטנות השומרות בקנאות על זהותן -  ובה בעת משתלבות בחברה הישראלית, ונדון גם ביחסים בין קבוצות אלה לסביבתן. נלמד על: קראים | שומרונים | סובוטניקים ו'גרים' |  צ'רקסים | דרוזים | בהאים | מארונים | אחמדים | משיחיים | עלאווים | ארמנים |  ועוד. נלמד על סמלים, טקסים ומרכיבי זהות מיוחדים – ובה בעת נדון גם באתגר הכפול של שמירה על זהות ייחודית תוך השתלבות בחברה וכינון זהות ישראלית. 

   הקורס מועבר בצורה וירטואלית, ויכלול קריאה של חומרים שונים, הרצאות מוקלטות, צפיה בסרטונים, השתתפות בפורומים וכתיבת תגובות על עבודות של חברים לקורס, וכן הרצאות ומפגשים וירטואליים שעליהם יינתן מידע נוסף בהמשך.  ייתכן וייתקימו הרצאות רשות באוירה בלתי פורמאלית (תינתן על כך הודעה נפרדת). 

   הקורס יפגיש את הסטודנטים עם קבוצות מיעוט קטנות בישראל, וייתן כלים לדון בקבוצות אלה תוך הכרות עם ספרות מחקרית מתחומי האנתרופולוגיה, חקר הדתות, חקר המזרח התיכון וחקר החברה הישראלית.  נבחן סוגים שונים של קבוצות ונבין את ההבדלים ביניהן: מיעוטים לאומיים, מיעוטים דתיים ותרבותיים למיניהם (למשל: קבוצות אתנו – דתיות כגון הדרוזים, שייכות לדת עולמית כגון הבהאים, זרם בדת קיימת עם ייחוד ליטורגי-תרבותי - המרונים). נבחן את הזיקה בין סוגים שונים של מיעוטים לחברת הרוב ולמדינה ולקבוצות וזרמים אחרים בחברה. נדון בתרומה של קיום זהויות מרובות לכינון חברה מגוונת ורב- תרבותית, וגם באתגרים הכרוכים בכך.

  דרישות הקורס:

  1. שתי סקירות אודות אחת הקבוצות הנלמדות – 60% (  30%*2)
  2. כתיבת שתי תגובות תוך שימוש בספרות אקדמית- 20%
  3. השתתפות בדיונים מקוונים לכל אורך הקורס –  20%
  4. תוספת בונוס –  לתרומה מיוחדת – (העלאת חומרים מושקעים, צילום מפגשים בקורס במידה וייתקיימו) עד 10%

   ציון עובר: 55

  *יתכנו שינויים, הסילבוס המעודכן יפורסם באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת הסמסטר.

 • הבדלים ויחסים בין המינים - שנה א

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800192
  הערכת הקורס: מטלה 30%, בחינה סופית 70%
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג לעוד על מדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 8:00-10:30
  נקודות זכות: 3

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  הקורס משלב גישות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, תרבותיות, כלכליות, ביולוגיות ופוליטיות לניתוח ולהבנת ההבדלים והיחסים בין גברים לנשים והתמורות המרכזיות שחלו בהם.

  בקורס יוצגו  כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה ולניתוח של היבטים מרכזיים הנוגעים בסוגיית המין והמגדר בחברה ובתפקודם של נשים וגברים במסגרות ובמצבים חברתיים שונים. תיבחן הזיקה בין מין ומגדר לבין תחומים כמו: זהות, חינוך, זוגיות ומשפחה, קריירה ותעסוקה  ותקשורת.

 • הורות בראיה רב-תחומית

  שנה ב’
  קוד הקורס: 110800182
  שם המרצה: ד"ר דריה מעוז
  הערכת הקורס: 2 מטלות - 50% כל אחת
  דרישות קדם: אין
  הקורס באחריות: החוג לעוד על מדעי ההתנהגות
  סמסטר א' , שנה ב’
  יום ושעה: שלישי , 11:00-13:30
  נקודות זכות: 3.0

  ציון עובר: 60

  80% נוכחות חובה

  קורס אינטרדיסציפלינרי זה יעלה סוגיות הקשורות להורות מתחום הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, התרבות והמגדר ויכיר לסטודנטים סגנונות הורים שונים, הורות בתרבויות ובקבוצות שונות, תפקוד הורי, חוויות הורות ועוד. ננסה להעניק תשובות לשאלות כגון: כיצד אמהות ואבהות נחווים בהקשרים תרבותיים וחברתיים שונים? כיצד הוצגו במקורות היהודיים? האם ובאיזה אופן האמהות והאבהות הם מנגנון תרבותי ומוסד חברתי? מהן הנורמות והציפיות  החברתיות שבבסיס תפקיד ההורות, וכיצד הן משתנות בין חברות ותקופות? ועוד

  תפוקות למידה:
  עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
  א. לנתח את מוסד ההורות מהיבטים שונים שלו
  ב. להכיר מקרוב הורות בחברות ותרבויות שונות
  ג. לערוך ריאיון איכותני
  ד. לתפוס תהליכים ותופעות בתחום ההורות