הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

הרשות למחקר ופיתוח

מטרות הרשות למחקר ופיתוח

מטרתה של הרשות למחקר ופיתוח לקדם ולהסדיר את פעילויות המחקר במכללה האקדמית הדסה, על ידי העמדת מירב האמצעים, המידע וההנחיות הדרושים לחוקר לשם ביצוע מחקריו במכללה. ככלל, הרשות למו”פ מעודדת את החוקרים לכוון את מחקריהם לכיוונים מעשיים, כולל האפשרות לרישום פטנטים ואף מסחור הטכנולוגיה.

הרשות פועלת להענקת תמריצים לחוקרים במכללה לביצוע מחקר שימושי ומעודדת שיתופי פעולה בתוך המכללה כדי ליצור מסה קריטית של יכולת מדעית וטכנולוגית שתאפשר להתחרות באפקטיביות על מקורות מימון למחקר. הרשות גם מעודדת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים אחרים ועם התעשייה, כולל במתכונת של הקמת קונסורציום לקידום נושאים ספציפיים וקבלת מימון לצורך כך מקרנות ומוסדות המעודדים זאת. במסגרת שיתופי פעולה עם התעשייה, מעודדת הרשות הקמת מוקדי מצויינות משותפים לחברות תעשייתיות ולמחלקות במכללה.

הרשות פועלת לסייע בחיפוש מקורות מימון למחקרים, קישור חוקרים עם מקורות מימון, ניהול מו”מ על חוזי מחקר עם גופים מממנים בארץ ובחו”ל, סיוע בניהול התקציבים של המענקים שבמימון חוץ, ועזרה בהכנה והגשת הדוחות הכספיים והחשבוניות לגופים המממנים. הרשות מפקחת על הגשת הדוחות המדעיים עפ”י נהלי הגופים המממנים ועל עמידה בסטנדרטים של נהלי המכללה והגופים המממנים.
הרשות מקימה מאגרי מידע הכוללים אפשרויות מימון המחקר היישומי ומציגים את הפעילות המחקרית במימון חוץ המתבצעת במכללה.

לאתר הרשות למחקר ופיתוח

לצפייה בסכמה על פעילות הרשות למו"פ

המעבדות במכללה

פרויקט הטמפוס LLAF – Lifelong Learning in Applied Fields

ארבעת עמודי התווך של החינוך, ההוראה והלימוד המתמשך כל החיים הם:

  • Learning to know
  • Learning to do
  • Learning to live together and 
  • learning to be

המאגד מחולק בהתאמה ל- 4 קבוצות המתמקדות באחד מעמודי התווך הנ"ל. בכל אחת מהקבוצות מפתחים אבני בניין הניתנות להטמעה בקורסים בתחומים השונים המיוצגים במאגד. הצעד הבא בתוכנית הן סדנאות למרצים שיעבירו קורסים הכוללים תכנים שפותחו בפרויקט [בנוכחות השותפים האירופיים]. הסדנאות מתוכננות להתקיים בשני שלבים בארץ. השלב הראשון בוצע במהלך פברואר 2015 בסמינר הקיבוצים, והשלב השני כ- 3 חודשים לאחר מכן במפוצל במוסדות הישראליים השותפים במאגד.

לצפייה בסיכום הסדנאות שנערכו ביולי 2015  

לפרטים נוספים על המאגד באתר הפרויקט 

לצפייה במצגת אודות פרויקט LLAF

כנס קונסורציום בברצלונה, ספרד

שיתופי פעולה עם התעשייה וגורמי חוץ נוספים

פרויקט BioXplore

ביואקספלור הוא פרויקט שמומן ע"י האיחוד האירופי תחת התכנית ENPI CBC MED. הפרויקט זכה למימון של כ-€1,800,000 מהאיחוד האירופי. המוסד המוביל הוא המכללה האקדמית הדסה בראשותם של נשיא המכללה, פרופ' ברטולד פרידלנדר וד"ר גילי יוסף. השותפים האחרים הם:

The Biodiversity and Environmental Research Center (Palestinian Authority), Leitat Technology Centre (Spain) and the Hellenic Regional Development Centre (Greece) as well as two major associate partners: Rutgers University and North Carolina University (United States).

זהו שיתוף פעולה בין לאומי שמטרתו לקדם פיתוח תרופות צמחיות (herbal medicines).

פרטים נוספים באתר הפרויקט BioXplore

דוגמאות למחקרים משותפים עם התעשייה, גורמי חוץ ואקדמיות אחרות

פרויקטים משותפים של סטודנטים מהמחלקה למדעי המחשב לבין חברות באזור ירושלים, כגון אינטל ומוביל איי 
שיתוף פעולה בין המחלקה לאופטומטריה לבין חברות כמו ויזיוניקס ושמיר - מרכזי מצוינות.
שיתוף פעולה בין המחלקה להפרעות בתקשורת לבין מרכז אדלר לאפזיה בניו יורק 
שיתוף פעולה בין החוג לעיצוב תעשייתי מכליל לבין קופת חולים כללית ובית החולים שערי צדק – "מיפוי וזיהוי הזדמנויות עיצוביות עבור המדים של צוות האחיות והצוות הסיעודי וכן בגדי המטופלים". הקמת מרכז מצויינות לעיצוב מכליל בתחום הבריאות.

פרויקט גמר בחוג למדעי המחשב בשיתוף עם אינטל

חברת המסחור

המכללת גאה על שיתוף פעולה עם חברת סנה (SNÈ, A Rosetta IP Company). החברה משמשת כגוף האחראי על הגשות לפטנטים, ניהול הקניין הרוחני ומסחור של טכנולוגיות המפותחות במכללה. סנה זכתה במכרז של המל"ג למתן שרותי קניין רוחני ומסחור טכנולוגיות.

נציגי חברת סנה נפגשים באופן שוטף עם חוקרים במכללה לצורך איתור קניין רוחני ותמיכה באפיונו, רישומו ומציאת נתיבי מסחור עבורו. כבר כיום, החברה בחרה שני פרויקטים שאושרו למסחור, האחד בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל (אושרת כהן) והשני בבריאות הסביבה (ד"ר רמי פדהצור).

שיתוף הפעולה תורם רבות לסטודנטים, לחוקרים ולמכללה בכלל, ומקדם את הפיתוח והמחקר.

לאתר חברת המסחור