הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

חזרה לשגרה במכללה האקדמית הדסה

כמה טוב לחזור הביתה!

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אנו שמחים לבשר כי נתקבלו בימים האחרונים הנחיות חדשות באשר לחזרה לשגרה.

החזרה לשגרה תיעשה באופן הדרגתי, חלקי, וזהיר תוך התחשבות בין היתר גם בצרכי הסטודנטים. הנהלת המכללה בשיתוף אגודת הסטודנטים עושות כל שביכולתן במסגרת מגבלות שונות לפעול להחזרת הלימודים והשגרה לקמפוס.

הודעות לגבי שינויים במתכונת הלימודים והפעילות יישלחו לסטודנטים ישירות ממזכירויות החוגים.

הודעת משרד הבריאות בדבר הנחיות לשגרה בזמן קורונה

להלן מתווה הפעילות במכללה וכן כללי ההתנהלות בה -

  1. כל חוג יבחן אלו שיעורים בדעתו להחזיר לפעילות רגילה במכללה תוך התחשבות בצרכים האקדמיים וכן, ככל הניתן, בצרכי הסטודנטים. הנהלת המכללה מודעת לכך שחלק גדול מהסטודנטים אינו ערוך לחזרה לשגרה מלאה ולכן הפעילות לא תחזור בהיקף מלא לקמפוס. בכל מקרה, המכללה תאפשר למידה מרחוק לשיעורים העיוניים שיתקיימו בקמפוס.
  2. הודעה על השיעורים שיוחזרו לקמפוס תימסר על ידי החוג ישירות לסטודנטים וזאת לאחר היערכות, שיבוץ חדרים וכד'.
  3. בחינות סוף סמסטר ב' ייערכו במכללה. מי שלא יוכל להגיע לבחינה מסיבות רפואיות מעוגנות באישורים, יינתן לו אישור להיבחן במועד מיוחד.
  4. הכניסה למכללה מותנית בקבלת הודעת SMS המזמנת את הסטודנט לפעילות במכללה.
  5. בשערי המכללה יש להעביר את כרטיס הסטודנט אצל השומר. השומר יקבל מידע על זימון הסטודנט למכללה ויאפשר כניסה למוזמנים בלבד.
  6. מגבלת התפוסה לכיתה תוסר וכן אין צורך בהצגת דרכון ירוק בכניסה למכללה. כמו כן, לא נדרשת בדיקת קורונה ואין צורך להציג הצהרת בריאות.
  7. חלה חובת עטיית מסיכה במשך כל זמן השהות במבני המכללה למעט השטחים הפתוחים. יש לשמור על מרחק ככל הניתן בעיקר בהפסקות האוכל/שתייה/עישון (בחוץ בלבד). כמו כן, יש להמשיך לשמור על היגיינה.

הנחיות אלו תקפות עד סוף סמסטר ב׳ תשפ״א או עד קבלת הנחיות חדשות.

מאחלים לסטודנטים שלנו בריאות והצלחה בלימודים!