הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

קמפוס ירוק

הקמפוס הירוק במכללה האקדמית הדסה, מרכז את מגוון הפעילויות הסביבתיות בתוך המכללה, כמו גם את הפעילויות הקהילתיות הסביבתיות מחוצה לה. פרויקט זה בעידודו של נשיא המכללה, פרופ' ברטולד (טולו) פרידלנדר, מקודם במכללה מזה למעלה מחמש שנים.

המטרה העיקרית של הקמפוס הירוק במכללה היא ליזום, לבצע ולהוביל מהלכים בתחום איכות הסביבה בתוך הקמפוס ופעילויות קהילתיות סביבתיות מחוצה לה ולהוות נקודת מפגש ליוזמות בתחום איכות הסביבה. במסגרת הקמפוס הירוק אנו מתמקדים על העלאת המודעות הסביבתית של הסטודנטים, של חברי הסגל ושל עובדי המכללה, מתוך הבנה כי מודעות זו תקרין ותשפיע גם מחוץ לתחומי המכללה.

לדף קמפוס ירוק באתר המשרד להגנת הסביבה

מועצה ירוקה

במכללה קיימת "מועצה ירוקה", בראשה עומד נשיא המכללה, פרופ' ברטולד פרידלנדר וכוללת נציגות של הסגל האקדמי, נציגות סטודנטים ונציגות מהנהלת המכללה, שיווק ודוברות, אדמיניסטרציה ודיקנט הסטודנטים. חברי המועצה נפגשים לישיבות מועצה, בהן מועלות יוזמות ורעיונות לפעילויות, דנים בתכנית העבודה השנתית ומקבלים דיווח על הפעילויות הסביבתיות בתוך תחומי המכללה ומחוצה לה. 

שיקום גינת נהוראי במגרת פעילות של "מעל ומעבר"

פעילות הקמפוס הירוק במכללה משלבת תכנים סביבתיים במספר מישורים:

במישור האקדמי

המכללה מאפשרת ומעודדת השתתפות בקורסי לימוד בתחום איכות הסביבה לכלל הסטודנטים במכללה, כאשר הקורסים נחשבים כקורסי בחירה ומזכים את הסטודנטים בנקודות זכות.

במישור המנהלי

שימוש מושכל במשאבים, כגון: התקנת "צינורות אור" מיוחדים, המעבירים את האור הטבעי החיצוני אל תוך המרכז ובכך מתקבל חסכון ניכר בתאורה מלאכותית ויצירת הרגשה נעימה יותר לשוהים במקום. בנוסף, המכללה דואגת להקטין מיד שנה את השימוש בחומרים כימיים במעבדות הסטודנטים ועושה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. המכללה דואגת לנושא מיחזור נייר, בקבוקי פלסטיק וסוללות. כמו כן, נעשות פעולות מקיפות לחיסכון ולצמצום השימוש בחשמל ובמים.

במישור הקהילתי

מדי שנה פועלים הסטודנטים במוסדות ובארגונים שונים בעיר ירושלים. המכללה מקצה מלגות מיוחדות  לסטודנטים על מנת לקדם ולעודד את הפעילות הסביבתית בקהילה. במסגרת זו, מקיימת פעילות מתמשכת של סטודנטים עם תלמידי בתי-ספר, בגינות קהילתיות ברחבי העיר ובמפגשי הסברה בנושאים סביבתיים כמו פסולת, מיחזור, שימור אנרגיה, איכות אוויר ומשאבי מים.

ד"ר גאולה שרף, מ"מ ראש החוג לבריאות הסביבה, מקבלת את תעודת קמפוס ירוק מהשר להגנת הסביבה

פרויקט רגע סביבתי

במסגרת תכניות מעורבות חברתית של הדיקנט, ליקטו הסטודנטיות מאיה ירקוני וחגית לקו מהחוג למדעי איכות הסביבה נקודות עכשוויות בנושאי סביבה. עבודתן תפורסם באתר המכללה במתכונת דו חודשית והיא אף מופצת ברחבי המכללה לסטודנטים ומעשירה דעתם בנושאים סביבתיים עדכניים.

רגע סביבתי #1 - שכבת האוזון – ומה אתם יודעים עליה
רגע סביבתי #2 - השפעות שינויי האקלים