על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

  • סגל אקדמי / כלכלה וחשבונאות

  •  
    בן-חור איתמר
    רו"ח בן-חור איתמר
    (MBA)
    מרצה