מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / עוד על עבודה סוציאלית B.S.W

 •  
  חיים א' וקסמן
  פרופ' חיים א' וקסמן
  (Ph.D.)
  מרצה

  לימדתי באוניברסיטת רוטגרס, בניו ברונסויק, ניו ג'רסי, בארה"ב, בין השנים 2005-1974, וב2006 פרשתי כפרופסור אמריטוס לסוציולוגיה ומדעי היהדות. 

  הייתי פרופסור-אורח במחלקות לסוציולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל-אביב ב1984-1982, ובתוכנית ללימודי הגירה שם ב2013-2012.

  אני חוקר אורח במכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים.

  הייתי עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי בשנים 2009-2009; במכון ון ליר בירושלים בין השנים 2016-2009. הייתי גם עמית דורסט במרכז אוקספורד ללימודיים עבריים ויהודיים, באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, ב2013, ועמית במכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 2015-2011.

  ההתמחויות העיקריות שלי הן בסוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של האתניות, וזהות והזדהות גלובלית. יש לי גם התעניינות מיוחדת בסוציולוגיה פוליטית וסוציולוגיה של ריבוד.

  פרסומים בעברית

  "ספירת מלאי -- יהודי אמריקה בני זמננו" בתוך יהודי ארצות-הברית :קובץ מאמרים, בעריכת אריה גרטנר, יונתן ד. סרנה (ירושלים: מוסד זלמן שזר לתולדות ישראל והיברו יוניון קולג'-מכון למדעי היהדות, תשנ"ב), עמ' 416-396.

  "התרופפות הקשרים: דור 'גיאות התינוקות' באמריקה ובישראל" בתוך ישראל הנכספת : האידיאלים והדימויים של יהודי צפון-אמריקה בעריכת אלון גל (שדה בוקר : המרכז למורשת בן גוריון, תשנ"ט, 1999), עמ' 344-326.

   "העלייה מארצות-הברית:  מאפיינים דתיים, תרבותיים וחברתיים" בתוך  קיבוץ גלויות: עלייה לארץ ישראל - מיתוס ומציאות בעריכת דבורה הכהן (ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ח 1998), עמ' 362-343.

  הארגון 'מזרחי' בארה"ב, אורתודוקסיה אמריקנית, והקהילה היהודית בארה"ב", הדואר 82:1, ראש השנה תשס"ג/סתיו 2002, עמ' 46-42.

  "שייכות לזרם דתי כמבחן לזהות יהודית בארצות הברית", גשר 50 (150), חורף 2004, עמ' 54-41.

  "הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב" בתוך  בין מסורת לחידוש :מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל בעריכת אליעזר דון-יחיא (רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, המכון לחקר הציונות הדתית תשס"ה/2005) עמ' 528-513.

  "'חוק הברזל' של החומרה וחרדיותה של האורתודוקסיה" בתוך קנאות דתית בעריכת  מאיר ליטבק ואורה לימור (ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל תשס"ח, 2007), עמ' 198-181.

  "מאפיינים סוציו-כלכליים של יהודי ארצות-הברית", הדעה הרווחת: כתב העת של האיגוד הישראלי לשרותי רווחה, מס' 45, אביב תשס"ח/מאי 2008, עמ' 11-10.

  "אמריקה היא הבית", ארץ אחרת, מס' 48, נובמבר-דצמבר 2008, עמ' 66-62.

  "אחד העם יכול לחייך: ישראל כמרכז רוחני לקהילה היהודית-אמריקנית" בתוך היהודים בהווה - כינוס ופיזור : בהוקרה ליוסף גורני בעריכת אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן, ועופר שיף

  (ירושלים :יד יצחק בן-צבי , תשס"ט/2009) עמ' 405-394.

  "התדרדרות המבנה וקליטת המסר: ארגו 'המזרחי', ציונות דתית והאורתודוקסיה האמריקאית במחצית השנייה של המאה העשרים" בתוך סוגיות בחקר הציונות הדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן בעריכת ישי ארנון, יהודה פרידלנדר, ודב שוורץ (רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2010), עמ' 484-473.

  "מחשבה, תרבות חברתית ומבנה: הרב סולובייצ'יק כמנהיג אורתודוקסיה מודרנית" בתוך רב בעולם החדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ`יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית,  בעריכת אבינועם רוזנק ונפתלי רוטנברג (ירושלים: הוצאת מאגנס ומכון ון ליר בירושלים,2011) עמ' 386-363.

  "יד לגאון בשממה הרוחנית", מוסף "שבת", מקור ראשון, כט' אלול תשע"ג/4 ספטמבר 2013, 

  עמ' 17-16, 31.

  "איפה הבית שלי?: יהודים אורתודוקסים בארצות הברית במאה ה־20", עיונים בתקומת ישראל )סדרת נושא) כרך 9, 2015: מולדות בגולה בעריכת עופר שיף, עמ' 27-13.

  "'לחלום את החלום הבלתי אפשרית': פסיקה ציונית, מדיניות הלכה והלכה מדינית" בתוך  הלכה ציונית, בעריכת ידידיה שטרן ויאיר שלג ירושלים: (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017 [בדפוס]), עמ' 774-749.

  מרבית חיי המקצועיים היו בארה"ב ופירוט מלא שלהם נמצא בקו"ח באנגלית.