על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / הפרעות בתקשורת M.A.

 •  
  מאיר נטליה
  גברת מאיר נטליה
  (M.A.)
  מרצה

  חוקרת התפתחות שפה בקרב ילדים חד- ודו-לשוניים עם התפתחות שפה טיפוסית ולקות שפה. מסיימת בימים אלו את הדוקטורט שלה "מיומנות לשונית של ילדים דו-לשוניים תקינים ולקויי שפה". השתתפה בפרויקט האירופי של  COST IS0804  Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment" www.bi-sli.org 

  במסגרת עבודת הדוקטורט שלה היא מפתחת כלים (חזרה על משפטים וחזרה על מילות תפל) ליצור כלי אבחוני עבור האוכלוסייה הדו-לשונית, כלי שיוכל לזהות באופן מדויק לקות שפה בקרב ילדים דו-לשוניים. כמו כן, פרסמה כמה מאמרים בתחום של לקות שפה בקרב ילדים דו-לשונים דוברי רוסית-עברית והיא אחת מעורכי הספר Assessing Multilingual Children Disentangling Bilingualism from Language Impairment. " אשר יצא לאור השנה.