על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / מדעי ההתנהגות

 •  
  סווטה רוברמן
  ד"ר סווטה רוברמן
  (Ph.D.)
  מרצה

  אני באה  מרקע של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.  אני חוקרת בתחום ההגירה. מתמקדת בשאלות של זהות ושייכות,  עוסקת בנושאים : נרטיב, זיכרון וקהילה, אנתרופולוגיה של חינוך, חינוך לרב תרבותיות.
  פרסומים נבחרים:
  רוברמן. ס. 2005. זיכרון בהגירה: חייל הצבא האדום בישראל. ירושלים: מאגנס.
  Roberman, S.  2015. Sweet Burdens: Welfare and Communality among Russian Jews in Germany. Albany: State University of New York Press.  . 

  Golden, D., Erdreich, L and Roberman, S.  2018 .  Mothering, Education and  Culture: Russian,   Palestinian, and Jewish Mothers in the Israeli Society.  London:  Palgrave Macmillan