על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / ניהול ארגוני שירות

 •  
  מי-טל עמי
  רו"ח מי-טל עמי
  מרצה
  שעות קבלה : 
  לפי תאום מראש

  שם+ שם משפחה (עברית): עמי מי-טל

  שם+ שם משפחה (אנגלית):   Ami mey-tal

  תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA  המסלול האקדמי של המכללה למנהל

  רישיון רואה חשבון CPA (ISR) מטעם מועצת רואי החשבון בישראל

  תואר ראשון בוגר בעסקים   BBהתמחות ראשית: חשבונאות, התמחות משנית: מימון, המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

  מומחה בשוק ההון, הערכות שווי חברות, שוק המט"ח, בעל טורי דעה שוטפים בעיתונות כלכלית, בעברי בעל טור שבועי בעיתון העסקים הישראלי "גלובס" בנושא סקירת שוק המט"ח מומחה במטבעות וירטואליים, כולל מסחר הלכה למעשה מומחי בתקני חשבונאות בינלאומיים IFRS

  מייל_: amimeytal@gmail.com

  תחומי לימוד       חשבונאות, מימון, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי