על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / מדעי ההתנהגות

 •  
  ליאור חן
  ד"ר ליאור חן
  (Ph.D.)
  מרצה

  תלמיד מחקר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. בעבודת הדוקטורט אני בוחן את התהוותם (המחודשת) ואת תהליכי הבנייתם של מקומות קדושים במרחב המכונה "ארץ הקודש" בעת הזו. במחקר אני בוחן בחינה אתנוגרפית שלושה אתרי עלייה לרגל הסמוכים לנהר הירדן ומיועדים לנוצרים. שלושת האתרים ידעו בעשורים האחרונים שינויים רבים. אתר אחד, בדרום הנהר, נסגר לתקופה ארוכה ונפתח מחדש אך כשני אתרים סמוכים, שונים ומתחרים, משני צידי נהר הירדן. אתר נוסף נוצר במיקום הנעדר מסורת נוצרית והפך לפופולרי מאוד. באופן ייחודי למקומות קדושים לנוצרים במרחב "ארץ הקודש" שלושת האתרים מנוהלים על ידי גורמים לא נוצריים. גורמים אשר מפתחים ומנהלים את האתרים ומפקחים עליהם. דרך בחינת האתרים אני מבקש לעמוד על תהליכי ההתהוות של שלושת האתרים וכן על ההקשרים החברתיים הרחבים הנלווים לתופעת המקומות הקדושים בעת הזו במרחב המסוכסך. אני מלגאי נשיא מדינת ישראל וחבר בקבוצת המחקר "מקומות קדושים באזורי מחלוקת".