על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / כלכלה וחשבונאות

 •  
  אציל אריאל
  ד"ר אציל אריאל
  (Ph.D.)
  מרצה
  מרכז מסלול כלכלה