על המכללה   אלפון סגל

אלפון סגל

 • סגל אקדמי / כלכלה וחשבונאות

 •  
  כהן זיו
  עו"ד ורו"ח זיו כהן
  (LL.B., L.L.M., M.B.A.)
  ראש מסלול חשבונאות
  מרצה
  שעות קבלה : 
  ימי חמישי לאורך כל הסמסטר בין השעות 14:00-15:00