מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

Contact | מוריה משיח

02/20
 

מטרת המוצר לאפשר למשתמש לתקשר ולהשתלב בצורה עצמאית ונוחה בחברה. לפרויקט שלושה קווים מנחים: תרגום הסביבה למשתמש; תרגום המשתמש לסביבה; ארגון המידע שנאמר. תרגום הסביבה נעשה על-ידי המרת קול לטקסט המוקרן על עדשה, " קונטקט", המאפשרת למשתמש להבין בקלות מידע כמו כיווניות ומרחק ממקור הקול. בכדי לאפשר למשתמש לבטא את עצמו, המוצר מאפשר על-ידי מערכת לומדת להציג את דיבור המשתמש לסביבה ככתוביות על צג מסך או להשמיע אותו כקול מלאכותי.

המוצר שומר את הטקסט שהוקרן והמשתמש יכול לסמן בלחיצת כפתור קטעי דיבור שאותם יוכל לערוך ולשמור, ואף לשלוט בעזרת אפליקציה על המיקרופונים ויתר האפשרויות שהמוצר מציע.