על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

תוצאות בדיקות סקר ראייה בטיפת חלב | אפרת נתניא ושיראל רצון

07/18 | מנחים: פרופ' גורדון שאג אריאלה | ד"ר בן אלי הדס
 

שם הסטודנטיות: אפרת נתניא ושיראל רצון
שם המנחות: פרופ' אריאלה גורדון שאג וד"ר הדס בן-אלי

הקדמה: 

בדיקות סקר ראייתיות בילדים הינן קבוצת בדיקות המתבצעות במספר שלבים בילדות, שמטרתן לזהות עין עצלה (Wilson, 1968). נמצא כי זיהוי וטיפול מוקדם בעין עצלה וגורמיה בתקופה הקריטית בגילאי 3-5 יכולים לגרום לשיפור משמעותי בראיה (Webber, 2008; Vijay, 2006). בכדי לזהות עין עצלה הומלץ ע"י ארגוני בריאות ברחבי העולם לבצע לפחות בדיקת סקר ראיה אחת בגילאי 3-5. במחקר זה בדקנו מהו אחוז הילדים שנכשלו בבדיקות סקר ראיה שהתבצעו בתחנות טיפות חלב באזור סובב ירושלים.

שיטות: 

במחקר השתתפו ילדים בגילאי 3-5 משני המינים שהגיעו לאחר זימון טלפוני בין התאריכים 7/11/17-26/12/17 מתחנות טיפות החלב באזור ירושלים. כל ילד עבר בדיקת חדות ראיה לרחוק ולקרוב (נמוכה מ 6/12, Lea Symbols) ובדיקת ראית עומק (גרוע מ- SOA100 ,Lea Symbols), רטינוסקופיה (מעל 1.25+ או 1.25- או צילנדר מעל 1.25-), אופטלמוסקופיה, בדיקת התכנסות (מעל 10 ס"מ, NPC), תנועות עיניים וכן בדיקת כיסוי לקרוב ולרחוק (פזילה או Eso Phoria), ובהתאמה לנורמות קליניות נקבע אם הילד עבר או נכשל בבדיקה. ילד אשר נכשל בבדיקת הסקר הופנה לביצוע בדיקה מלאה. השוואת שיעור ההפניות בכל מגזר והשוואת סיבת ההפניה באוכלוסיות השונות בוצעו ע"י מבחן חי בריבוע.

תוצאות:

192 ילדים (108 בנים, 24 נבדקים שמינם לא צויין) בגיל ממוצע של 0.55 ± 4.40 שנה, השתתפו במחקר. מתוכם 53 ילדים (27.46%) נכשלו בבדיקות והופנו לבדיקה מקיפה של רופא עיניים. הסיבה העיקרית להפניה הייתה כישלון בבדיקה האובייקטיבית של הטעות התשבורתית (רטינוסקופיה, 50.94%). לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בפרופורציית גורמי ההפניה בין המגזרים (p= 0.44) ובכמות ההפניות בין המגזרים (p=0.28).

מסקנות: 

חשוב לאתר בעיות ראייה בגיל מוקדם ולמנוע התפתחות עין עצלה. בהתאם לארגון הבריאות העולמי כדאי לאמץ גם בישראל נוהל לבדיקות סקר ראיה בילדים בגילאי 3-5.

מרכזת המחקר לתואר ראשון: ד"ר עינת שניאור