על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

חפצים | תפארת סימינובסקי

08/18
 

מטרות הפרויקט הן יצירה של מקום בטוח ומאפשר עבור הילדים, ביטוי מוחשי לעולם הפנימי, פיתוח של אמצעי תקשורת חדש, בנייה של ביטחון עצמי, ושימוש בכלים ב"זמן אמת" - בזמן מצוקה או משבר.
יצרתי ערכת פעילות הכוללת קופסה אישית לכל ילד ואובייקטים השלכתיים. הפעילות נמשכת לאורך כל השנה בהנחיית הגננת, ומתרחשת בקבוצות קטנות, במהלכה מוצגים לילדים 9-12 אובייקטים שונים. עפ"י ההנחיות של הגננת, הילדים בוחרים אלו אובייקטים להכניס לתוך הקופסה, ולאחר מכן מתנהל דיון קבוצתי על הבחירות.

בתחילת התהליך ההנחיות יהיו כלליות יותר, לדוגמה- "מה נעים לי/לא נעים לי, מה אני אוהב/לא אוהב", כשבהמשך ההנחיות והנושאים יהיו ספציפיים ומורכבים יותר ויתייחסו לנושאים כמו- "מה יכול לעזור לי", "מה אני רוצה/לא רוצה לשתף" וכו'. כמו כן, תתאפשר לילדים היכולת להרכיב את הקופסה שלהם ולהשתמש בה גם בזמן משחק חופשי, בזמן מצוקה או קונפליקט. לערכה יצורפו הנחיות עבור הגננות, המפרטות את הפעילויות השונות ואת הדגשים בכל פעילות.