על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

TransJourny | מורן ברק

08/18
 

נקודת המוצא של הפרויקט שלי מתחילה בשיחה מרתקת שקיימתי עם הגברת נינה הלוי, ראש תחום התאמה מגדרית ואישה טרנסית בעצמה, במרפאת לוינסקי הנמצאת בתחנה המרכזית של תל אביב. במהלך השיחה, נינה חשפה את היומיום והקשיים שחווים.ות א.נשים טרנסג'נדרים בעקבות הבירוקרטיה הישראלית.

עניין אותי להבין כיצד אני יכולה בעזרת כלים עיצוביים לגרום ליותר א.נשים טרנסג'נדרים לעבור את המסע לשינוי מין בארץ. הפתרון המוצע על ידי היא מערכת שירותית המותאמת לתהליך השינוי בישראל, כאשר חלקה המרכזי הוא אתר אינטרנט, המספק למשתמש.ת ידע וביטחון על ידי שליטה מלאה בחומר.
המערכת כוללת אתר (המספק את הכוח והידע למטופל.ת), קמפיין (המייצר הבנה ואמפתיה אצל האוכלוסייה), ומערך לימוד והסברה עבור הקהילה הרפואית בארץ, שתפקידו לחולל שינוי במערך הרפואי. שילוב של כל הגורמים האלו מבטיח הצלחה.